HOTĂRÂRE nr. 110 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modifică rile şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La anexa nr. I "Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", doamna senator Jipa Florina-Ruxandra - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Popa Constantin - senator independent.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016