RECTIFICARE din 23 ianuarie 2013 în anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.458/2012 pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 21 noiembrie 2012
În anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.458/2012 pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 21 noiembrie 2012, se face următoarea rectificare:
- la nota de subsol1) lit. A-D, în loc de: "lei"
se va citi:
"COR".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 50 din data de 23 ianuarie 2013