ORDIN nr. 448 din 26 mai 2014 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi
În conformitate cu prevederile pct. 5 din secţiunea B a Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.775/2007,
În temeiul art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

ANEXA: LISTA organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi

Denumirea şi adresa organismului recunoscut pentru activitatea de eşantionare

Grupa da produse

Sarcini conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.775/2007 privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi

SGS România - S.A. Calea Şerban Vodă nr. 38, sectorul 4, Bucureşti

Combustibili lichizi

Prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor de determinare a conţinutului de sulf din combustibilii lichizi care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 420 din data de 6 iunie 2014