DECRET nr. 453 din 23 iunie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul culturii,
în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice susţinute pe cele mai importante scene din ţară, pentru dragostea, dăruirea şi talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler doamnei Tamara Buciuceanu-Botez.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 464 din data de 25 iunie 2014