HOTĂRÂRE nr. 57 din 5 februarie 2014 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru sprijinirea autorităţilor din Republica Slovenia în gestionarea situaţiei create de întreruperea furnizării energiei electrice în mai multe zone ale ţării datorită condiţiilor meteorologice extreme şi pentru a asigura furnizarea energiei electrice populaţiei afectate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1, pus la dispoziţie de Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, se acordă cu titlu de împrumut de folosinţă pentru o perioadă de maximum 6 săptămâni. Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, asigură personalul tehnic pentru operarea bunurilor prevăzute în anexă pe toată perioada acordării ajutorului de urgenţă, potrivit legii.
(2)Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern şi internaţional, precum şi alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei acţiuni până la ajungerea la locul de operare şi pentru recuperarea bunurilor prevăzute în anexă se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 25.000 lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Art. 3
(1)Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în cooperare cu Ministerul Economiei, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, vor asigura transportul asistenţei de urgenţă către Republica Slovenia şi recuperarea bunurilor la finalizarea operaţiunii.
(2)Gestionarea pe toată perioada acordării ajutorului de urgenţă a bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă prevăzute în anexă se va face prin grija Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA bunurilor acordate ca asistenţă de urgenţă Republicii Slovenia
Bunuri acordate cu titlu de împrumut, în mod gratuit

Denumirea bunului

U/M

Cantitatea

Generatoare electrice 200 kVA

buc.

2

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 7 februarie 2014