RAPORT nr. 9639 din 20 mai 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2014.
Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au totalizat 879.557,86 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 651.863,42 lei, din donaţii în sumă de 223.262,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 4.432,44 lei.
Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015