HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
"HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale"
2.Articolele 1 şi 4 vor avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, denumită în continuare Comisia.
(2) Propunerile legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale se iniţiază de către parlamentari, potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi se depun la Comisie.
..............
Art. 4
Comisia va elabora până la data de 30 iunie 2015 propunerile legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale."
3.Titlul anexei va avea următorul cuprins:
"COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale"
4.În anexă, la punctul 3 din Componenţa comisiei, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă, aparţinând Grupului parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Miron Tudor Mitrea.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

RODICA NASSAR

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 3 februarie 2015