RECTIFICARE din 16 iulie 2015 în Decizia prim-ministrului nr. 176/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Codrin Scutaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 15 iulie 2015
În Decizia prim-ministrului nr. 176/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Codrin Scutaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 15 iulie 2015, la articolul unic, se face următoarea rectificare:
- în loc de: "Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Codrin Scutaru..." se va citi: "Articol unic. - La data de 27 iulie 2015, domnul Teodor Codrin Scutaru...".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 532 din data de 16 iulie 2015