HOTĂRÂRE nr. 1019 din 11 noiembrie 2014 privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Programul Statistic Naţional Anual 2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
Autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul Programului Statistic Naţional Anual 2015 sunt responsabile de realizarea acestora în condiţiile descrise în fişele proprii, prevăzute în anexă.
Art. 3
Furnizorii de date au obligaţia să raporteze date şi informaţii statistice potrivit modalităţilor de colectare a acestora prevăzute în fişele Programului Statistic Naţional Anual 2015. În cazul în care sunt prevăzute modalităţi multiple de raportare se utilizează cu prioritate modalitatea de transmitere electronică, prin utilizarea portalului web.
Art. 4
Realizarea Programului Statistic Naţional Anual 2015 se finanţează din bugetul Institutului Naţional de Statistică şi din bugetele autorităţilor şi instituţiilor implicate, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2015, precum şi din alte surse interne şi externe, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,

Hegedus Csilla,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 846 din data de 20 noiembrie 2014