ORDIN nr. 1376 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 4.1.a), b) 2, pct. 10 şi 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", cu modificările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, cu scadenţe de minimum 10 ani. Emisiunea poate fi executată în două serii de maturităţi diferite, respectiv de 10 ani şi de 20 de ani. Suma finală, maturităţile, dobânda, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmează să fie stabilite în momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.
Art. 2
Emisiunea este administrată de către Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank pic, Raiffeisen Bank International AG şi Unicredit BankAG.
Art. 3
Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.
Art. 4
Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 785 din data de 21 octombrie 2015