ORDIN nr. M.142 din 23 noiembrie 2012 privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor ordine ale ministrului apărării naţionale
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) şi art. 24 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se declasifică informaţiile secrete de serviciu cuprinse în:
a)Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 87/2008*) pentru aprobarea "R.G.-2, Regulamentul serviciului interior", intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2008;
b)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 57/2009*) pentru modificarea "R.G.-2, Regulamentul serviciului interior", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 87/2008, intrat în vigoare la data de 1 iunie 2009;
c)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 15/2010*) pentru modificarea "R.G.-2, Regulamentul serviciului interior", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 87/2008, modificat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 57/2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2010;
d)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 27/2012*) pentru modificarea "R.G.-2, Regulamentul serviciului interior", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 87/2008, cu modificările ulterioare, intrat în vigoare la data de 30 martie 2012;
e)Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 92/2008*) pentru aprobarea "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate", intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2008;
f)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 50/2009*) pentru completarea "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 92/2008, intrat în vigoare la data de 1 iulie 2009.
*)Ordinele nr. M.S. 87/2008, M.S. 57/2009, M.S. 15/2010, M.S. 27/2012, M.S. 92/2008 şi M.S. 50/2009 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au fost clasificate potrivit legii.
Art. 2
(1)Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului ministrului apărării nr. M. 87/2008 pentru aprobarea "R.G.-2, Regulamentul serviciului interior", prevăzut în anexa nr. 1, forma consolidată, în extras, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României.
(2)Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului ministrului apărării nr. M. 92/2008 pentru aprobarea "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate", forma consolidată, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 815 din data de 5 decembrie 2012