ORDIN nr. 127 din 26 noiembrie 2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.
Art. 3
Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1a: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

151.061

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

3,71

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,17

ANEXA nr. 1b: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

148.709

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

3,85

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,31

ANEXA nr. 2:
1.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

102,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,17

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,40

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

101,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

100,45

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

147,51

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

146,81

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

146,03

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

145,63

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

145,09

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 27 noiembrie 2014