DECRET nr. 671 din 17 noiembrie 2014 privind conferirea unor decoraţii
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru activitatea rodnică şi prestigioasă pusă în slujba dezvoltării ştiinţei medicale, pentru afirmarea cercetării româneşti pe plan internaţional,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer domnului academician Victor Voicu.
Art. 2
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului academician Mircea Ifrim.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 18 noiembrie 2014