ORDIN nr. 563 din 11 iulie 2016 privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "SKANDENBERG - ARMWRESTLING"
Având în vedere:
- prevederile art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;
- Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 812/2014*) privind aprobarea procedurii de recunoaştere a practicării oficiale a unei ramuri de sport în România;
- Raportul Comisiei de analiză şi verificare a cererilor de recunoaştere oficială a practicării ramurilor de sport în România nr. 3.072 din 13 iunie 2016, cu privire la cererea de recunoaştere oficială a practicării în România a ramurii de sport "SKANDENBERG - ARMWRESTLING",
În temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se recunoaşte practicarea în România a ramurii de sport "SKANDENBERG - ARMWRESTLING".
Art. 2
Prezentul ordin se difuzează prin Direcţia generală sport, astfel:
- Direcţiei dezvoltarea sportului de performanţă;
- Direcţiei dezvoltarea sportului pentru toţi - Registrul sportiv;
- Serviciului resurse umane;
- direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi a municipiului Bucureşti.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

____
*)Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 812/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 22 august 2016