HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 aprilie 2016 privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor
Având în vedere demisia domnului deputat Ludovic Orban, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 12 aprilie 2016, şi luând act de această demisie,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacant un loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Ludovic Orban.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 20 aprilie 2016