ORDIN nr. 4096/C din 6 noiembrie 2014 pentru stabilirea taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune organizat în perioada noiembrie 2014 - februarie 2015, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 2/88.307 din 30 octombrie 2014 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru stabilirea taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune organizat în perioada noiembrie 2014 - februarie 2015, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se stabileşte taxa de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune în cuantum de 200 lei.
Art. 2
Taxa de înscriere la concurs se achită în contul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.
Art. 3
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
"g) dovada de plată a taxei de înscriere la concurs, efectuată în contul Direcţiei Naţionale de Probaţiune."
2.La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Cererea de restituire se trimite Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi se soluţionează în 30 de zile de la înregistrare."
Art. 4
Direcţia Naţională de Probaţiune, Direcţia resurse umane şi Direcţia financiar-contabilă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul justiţiei,

Alin Lucian Antochi,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 14 noiembrie 2014