DECIZIE nr. 21 din 7 iulie 2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Scropoasa (Izvorul nr. 4), judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 5.759/2004
Având în vedere:
- prevederile art. 34 lit. g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.949 din 5 iulie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Scropoasa (Izvorul nr. 4), judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 5.759/2004 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi S.C. Ram Prod - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 535 din data de 15 iulie 2016