ORDIN nr. 736 din 22 august 2016 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi
Având în vedere Raportul nr. 20.719 din 3 iunie 2016 privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi, întocmit de comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 241/2016*),
În temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă certificarea ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi.
Art. 2
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 14/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2011, se abrogă.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

____
*)Ordinul ministrului transporturilor nr. 241/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 697 din data de 7 septembrie 2016