DECIZIE nr. 87 din 11 martie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Având în vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/1.281 din 7 martie 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 9.085/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Nica exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 174 din data de 11 martie 2014