HOTĂRÂRE nr. 90 din 27 iunie 2016 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. I "Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", domnul senator Tătaru Nelu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Tişe Alin-Păunel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
2.La anexa nr. XI. "Componenţa Comisiei pentru cultură şi media", domnul senator Ilieşiu Sorin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.
3.La anexa nr. XV "Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii", domnul senator Bălu Marius - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Flutur Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
4.La anexa nr. XVIII "Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni", domnul senator Ilieşiu Sorin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componenţa comisiei.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016