DECIZIE nr. 272 din 11 august 2016 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Andreea Simona Cristina Bajanaru, şef Serviciu suport SEAP şi SAET din cadrul Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, exercită atribuţiile preşedintelui, până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 622 din data de 12 august 2016