DECRET nr. 644 din 9 iulie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 14 iulie 2015