DECIZIE nr. 89 din 28 ianuarie 2013 privind desemnarea doamnei Mirela Furtună în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite următoarea decizie:
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mirela Furtună se desemnează în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 61 din data de 29 ianuarie 2013