DECRET nr. 999 din 15 decembrie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 944 din data de 21 decembrie 2015