ORDIN nr. 2295 din 27 mai 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureş, judeţul Mureş
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureş, judeţul Mureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 9 august 2012, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Imobilul «Casă de locuit» din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureş, judeţul Mureş, se clasează ca monument istoric, grupa valorică «B», cod în Lista monumentelor istorice MS-II-m-B-21049."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 9 iulie 2013