În conformitate cu art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,
în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 1 aprilie 2014