ORDIN nr. 2123 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001
În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a avizului Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 41.438 din 29 decembrie 2015, şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. 1
La emiterea formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001, organele fiscale locale vor avea în vedere următoarele:
a)seria formularului reprezintă codul siruta al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale/anul emiterii;
b)numărul chitanţei se alocă în ordine crescătoare, începând cu 0000001 în cadrul fiecărei serii.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dincu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 986 din data de 31 decembrie 2015