HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Suceava", la secţiunea I - "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 425.
2.La anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public at comunei Arbore", la secţiunea II - "Bunuri mobile", după poziţia nr. 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 6, potrivit anexei nr. 1.
3.La anexa nr. 13 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălcăuţi", la secţiunea II - "Bunuri mobile", după poziţia nr. 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 7, potrivit anexei nr. 2.
4.La anexa nr. 14 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca", la secţiunea i - "Bunuri imobile", după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, potrivit anexei nr. 3.
5.La anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti", secţiunea I - "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 47, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.3.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.038 ml, în suprafaţă de 9.063 mp, de la Alexei Vasile la Holoca Leonte", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "880.987", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009";
- la poziţia nr. 67, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.3.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 841 ml, în suprafaţă de 6.620 mp, de la Poarta Ţarinii până la Bodnariuc Florin", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "595.674", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009";
- la poziţia nr. 75, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.3.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.124 ml, în suprafaţă de 10.633 mp, de la Poarta Ţărinii până la Moloce Gheorghe", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "711.587", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009";
- la poziţia nr. 77, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 706 ml, în suprafaţă de 6.119 mp, de la Drum comunal DC 39 până la Lazurca Vasile A Ichim", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "942.590", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009";
- la poziţia nr. 156, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "situată în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, regim de înălţime Sp+P+Ep, în suprafaţă de 688 mp, cu fundaţii izolate din beton simplu, structură autoportantă pe stâlpi, grinzi de fundare din beton, pereţi din cărămidă cu goluri verticale, şarpantă din lemn, tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, învelitoare din tablă zincată", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "548.835", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2006";
- la poziţia nr. 158, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 672 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Casa Parohială Calafindeşti, Sud - Drum comunal DC 39, Est - Fedeac Domnica, Vest - Casa Parohială Calafindeşti", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "18,881", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2006";
- la poziţia nr. 181, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, regim de înălţime Sp+P+E+M, în suprafaţă construită de 467 mp, suprafaţă desfăşurată de 790 mp cu fundaţii izolate din beton simplu, planşee, scări şi pardoseli din beton armat monolit, pereţi portanţi din blocuri celulare autoclavisate, tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, învelitoare din tablă ondulată tip LINDAB", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.337,548", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea consiliului local nr. 37/2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2014"
b)după poziţia nr. 195 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 196-200, potrivit anexei nr. 4.
6.La anexa nr. 29 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea", secţiunea I - "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Cojoci, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 250 m şi o suprafaţă totală de 2009,7 mp, de la Vleju Ion până la Grămadă Veronica", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "6,69";
- la poziţia nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Crucea, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 100 m şi o suprafaţă totală de 355,17 mp, de la Panaite Constantin până la Bumbu Grigore", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1,77"
b)după poziţia nr. 81 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 82 şi 83, potrivit anexei nr. 5.
7.La anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorna Candrenilor", la secţiunea I - "Bunuri Imobile", după poziţia nr. 114 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 115-118, potrivit anexei nr. 6.
8.La anexa nr. 50 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Horodniceni", secţiunea I - "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 24, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum DC 93 F", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 1.811 m, în suprafaţă de 10.978 mp, de la intersecţia cu DJ 209 A, Moară Horodniceni, până la limita satului Brădăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.103", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011";
- la poziţia nr. 95, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum DC 93 A", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 1.000 m, în suprafaţă de 7.188 mp, de la intersecţia cu DJ 209 A, Şcoală Mihăieşti, până la Cimitir", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "609", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011";
- la poziţia nr. 98, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum DC 93 A", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 400 m, în suprafaţă de 2.760 mp, de la intersecţia cu DJ 209 A, Parohia Mihăieşti, până la intersecţia Imaş", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "243", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011";
- la poziţia nr. 102, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum DC 93 A", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 1.850 m, în suprafaţă de 15.018 mp, de la intersecţia Imaş până în cătun Prodana", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.126", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011";
- la poziţia nr. 126, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum DC 93 C", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Brădăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 400 m, în suprafaţă de 4.746 mp, de la drum comuna Sapard până la Maxim Dumitru", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "304", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011";
- la poziţia nr. 128, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum DC 93 C", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Brădăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 850 m, în suprafaţă de 9.882 mp, de la Maxim Dumitru până la Şcoala Primară nr. 2 Brădăţel", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "456", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011"
9.La anexa nr. 68 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Pârteştii de Jos", secţiunea I - "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se abrogă poziţiile nr. 17, 27, 30, 33 şi 62;
b)la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Deleni, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, în lungime de 1.000 m şi în suprafaţă de 5.000 mp, de la Lungu Vasile a lui Grigore până la Strugaru Ilie (Buha)", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "61,82"
c)după poziţia nr. 150 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 151-154, potrivit anexei nr. 7.
10.La anexa nr. 69 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei", secţiunea I - "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum Prăleni", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Prăleni, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în lungime de 1.632 m şi în suprafaţă de 9.841 mp, de la terminarea asfaltului până la Fondul forestier," coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "0,12", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "nr. cadastral 30994 al OCPI Suceava"
b)după poziţia nr. 58 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 59, potrivit anexei nr. 8.
11.La anexa nr. 72 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Putna", la secţiunea I - "Bunuri imobile", poziţia nr. 179, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Putna, comuna Putna, judeţul Suceava, clădire P+1 construită din cărămidă, suprafaţa totală de 640 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.153,745", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2013".
12.La anexa nr. 83 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa", după secţiunea I - "Bunuri imobile" se introduce o nouă secţiune, secţiunea II - "Bunuri mobile", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9.
13.La anexa nr. 84 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şaru Dornei", secţiunea I - "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 30, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Domei, judeţul Suceava, cu o lungime de 3.000 m şi în suprafaţă de 27.911 mp, de la DJ 174 F până la Lostun Gavril - modernizat prin Programul PNDR - Măsura 322 D", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "6.367,89", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local Şaru Dornei nr. 30 din 18.07.2011";
- la poziţia nr. 31, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Domei, judeţul Suceava, cu o lungime de 3.000 m, şi în suprafaţă de 21.804 mp, de la DJ 174 F până la Juncu Constantin-modernizat prin Programul PNDR-Măsura 322 D", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2014", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "4.465,89", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local Şaru Dornei nr. 30 din 18.07.2011"
b)după poziţia nr. 85 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 86, potrivit anexei nr. 10.
14.La anexa nr. 105 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Burla", după secţiunea I - "Bunuri imobile" se introduce o nouă secţiune, secţiunea II - "Bunuri mobile", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 11.
15.La anexa nr. 108 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşna", la secţiunea I - "Bunuri Imobile", poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava, în lungime de 348 m şi cu o suprafaţă de 2.400 mp, de la Drumul comunal Poiana Vinului până la Todaşcă Ioan," coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "56", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 52/11.06.2014, nr. cadastral 30747 şi nr. cadastral 30573 al OCPI Suceava".
Art. II
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Arbore
- SECŢIUNEA II: Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

6.

2.3.6.8

Buldoexcavator JCB

Tip -3CXS14M4NM

Serie şasiu - 2268947

Serie motor - SH320/40638U1919114

2014

411,93

Domeniul public al comunei Arbore, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 77/2014

ANEXA nr. 2: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălcăuţi
- SECŢIUNEA II: Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

7.

2.3.6.8

Buldoexcavator Volvo BL61B

Motor cu capacitate 4,8 I
Serie motor - SERNO 11682356
Serie şasiu - VCEBL61BP01204388, putere motor 86 cp, turbodiesel, transmisie cu convertizor de cuplu, 4 viteze de mers înainte/înapoi, circuit hidraulic pentru picon cu cuple rapide pe furtunuri, cupă încărcător multifuncţională, capacitate 1,0 mc, cu dinţi, cupa de excavare cu lăţime de 625 mm, braţ secundar fix, trusă de scule pentru întreţinere zilnică

2014

279

Domeniul public al comunei Bălcăuţi, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 3/2015

ANEXA nr. 3: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

81.

 

Teren de sport

Situat în comuna Bilca, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.400 mp, cu următoarele vecinătăţi:
N - Cuciurean Vasile
S - Grădiniţă cu program normal
E - teren domeniul privat al comunei Bilca
V - teren domeniul privat al comunei Bilca

2014

288,436

Domeniul public al comunei Bilca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 37/2014

ANEXA nr. 4: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz. al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

196.

1.6.2.

Ateneu popular

Situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, demarat prin Programul P.N.D.R., măsura 322, regim de înălţime P+1E, în suprafaţă de 664 mp, cu fundaţii izolate din beton simplu, zidărie din cărămidă portantă cu stâlpi, planşeu peste parter (parţial) din beton armat monolit marca C20//25, parţial din fâşii prefabricate tip cheson (peste sala de spectacole), tâmplărie PVC, învelitoare tablă ondulată tip LINDAB, finisaje - tencuială decorativă

2013

1.212,971

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

197.

 

Teren

Aferent Ateneu Popular, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 466 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Primăria comunei Calafindeşti, Sud - Monument al eroilor, Est - Primăria comunei Calafindeşti, Vest - Drum judeţean DJ 209 D

2013

99,223

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

198.

1.6.2.

Cadru de desfăşurare a manifestărilor cultural artistice compus din scenă acoperită şi platformă

Situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 114 mp, cu fundaţii continue şi elevaţie, din beton armat, structură din stâlpi şi ferme metalice, închideri la acoperiş şi peretele din spate din plăci de policarbonat celular, platforma din faţa scenei din beton simplu şi borduri perimetral

2008

96,814

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

199.

 

Teren

Aferent sediu primărie, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.701 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - sediu Poliţie Calafindeşti, Sud - Ateneu Popular, Est - Izlaz comunal, Vest - Drum judeţean DJ 209 D

2003

567,210

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

200.

 

Teren

Aferent Punct de colectare deşeuri Piaţă Calafindeşti, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 26 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - drum sătesc DS 841, Sud - Piaţă, Est - Teren aferent rezervor apă, Vest - Piaţă

2008

5,460

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

ANEXA nr. 5: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

82.

1.3.7.3.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Cojoci, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 350 m, cu suprafaţă totală de 1.590,30 mp, de la DN 17 B până la Vleju Ion

2014

246,34

Domeniul public al comunei Crucea, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 5/2015

83.

1.3.7.3.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Crucea, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 300 m, cu suprafaţă totală de 1.244,83 mp, de la Baia - Compania Naţională a Uraniului Bucureşti - Sucursala Suceava până la Panaite Constantin

2014

255,33

Domeniul public al comunei Crucea, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 5/2015

ANEXA nr. 6: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorna Candrenilor
- SECŢIUNEA I: Bunuri Imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

115.

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Doma Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, locul numit Secu, cu o lungime de 769 m şi suprafaţă de 6.152 mp, de la km 0+000 până la km 0+769, poziţii kilometrice de pe drumul comunal Secu

2014

781

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

116.

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, cu o lungime de 2.251 m şi suprafaţă de 15.873 mp, pleacă de la DJ 174 D partea stângă, tronson de la km 0+000 până la km 2+251

2014

2527

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

117.

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, cu o lungime de 2.307 m şi suprafaţă de 20.186 mp, pleacă de la DJ 174 D partea stângă, tronson de la km 0+000 până la km 2+307

2014

2343

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

118.

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, cu o lungime de 273 m şi suprafaţă de 2.816 mp, de la km 0+000 până la km 0+273, poziţii kilometrice de pe drumul comunal

2014

277

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

ANEXA nr. 7: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârteştii de Jos
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridica actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

151.

1.3.7.2.

Drum comunal DC 24 A

Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în intravilanul şi extravilanul satelor Vârfu Dealului, Deleni şi Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, tronson 1, cu o lungime de 5.270 m şi suprafaţă de 46.681 mp, de la km 0+000 intersecţie cu DN 2 E Vârfu Dealului până la km 5+270 - Lăzăreanu Mircea a lui Jeliţă

2014

5.249,80

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

152.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 24 A

Cu îmbrăcăminte din balast, situat în intravilanul şi extravilanul satului Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, tronson II, cu o lungime de 372 m şi suprafaţă de 2.976 mp, de la km 5+270 - Lăzăreanu Mircea a lui Jeliţă până la km 5+642 - Lungu Grigore

1956

4,83

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

153.

1.3.7.2.

Drum comunal DC 24 A

Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în intravilanul satului Pârteştii de jos, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, tronson III, cu o lungime de 1.057 m şi suprafaţă de 9.682 mp, de la km 5+642 - Lungu Grigore până la km 6+699 intersecţie cu DJ 178 A - sediu primărie

2011

992,78

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

154.

1.3.7.2.

Drum comunal DC 24 B

Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în intravilanul satului Deleni, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, cu o lungime de 1.350 m şi suprafaţă de 9.678 mp, de la km 0+000 - intersecţie cu DC 24 A - Şcoala generală Deleni până la km 1+350 intersecţie cu DC 23

2014

1.344,83

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

ANEXA nr. 8: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

noi

4

5

6

59.

1.3.7.3

Drum comunal "Prăleni"

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; în lungime de 89 m şi o suprafaţă de 760 mp, de la km 0+361 până la km 0+450, în continuarea drumului cu îmbrăcăminte din beton de ciment, până la drumul cu îmbrăcăminte din balast "Prăleni"

2014

715,93

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 56/2014

ANEXA nr. 9: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa
- SECŢIUNEA II: Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.6.8

Buldoexcavator JCB

Tip - 3CXS14M4NM

Serie şasiu - 4WP0221672169

Serie motor - SH320/40638U2042914

2014

387

Domeniul public al comunei Suceviţa, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 54/2014

ANEXA nr. 10: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şaru Dornei
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

86.

1.3.7.1.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava, cu o lungime de 1.245 m şi o suprafaţă de 9.048 mp, de la Juncu Constantin până la Drum comunal Pod Runc

2014

352

Domeniul public al comunei Şaru Domei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2014

ANEXA nr. 11: COMPLETĂRI la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Burla
- SECŢIUNEA II: Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.6.8

Buldoexcavator Volvo BL 71 B

Tip - BACKHOE LOADER
Serie şasiu - VCEBL71BK01418319 Serie motor -11678736

2014

367,04

Domeniul public al comunei Burla, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 3/2015

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 399 din data de 8 iunie 2015