HOTĂRÂRE nr. 62 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la punctul 5, domnul deputat Alexe Florin-Alexandru, membru al Grupului parlamentar al PNL, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat Roman Petre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 5 decembrie 2013