LEGE nr. 250 din 28 octombrie 2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se declară ziua de 28 noiembrie Ziua Bucovinei.
Art. 2
(1)Cu prilejul sărbătoririi zilei prevăzute la art. 1 autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot organiza manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.
(2)Fondurile necesare organizării evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Bucovinei pot fi asigurate din bugetele locale sau, după caz, din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale ori ale instituţiilor publice.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 808 din data de 30 octombrie 2015