HOTĂRÂRE nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (3) şi al art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2015-2019. Formularele registrului agricol sunt prevăzute în anexa nr. 1: "Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică" şi anexa nr. 2: "Partea II: Tabele centralizatoare".
Art. 2
Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
Art. 3
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică se aprobă normele tehnice de completare a registrului agricol.
Art. 4
Registrele agricole pentru perioada 2015-2019 se întocmesc potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p, Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 242 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 242 bis din data de 9 aprilie 2015