ORDIN nr. 2633 din 8 noiembrie 2013 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 588 din 6 noiembrie 2013 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Utilizarea tichetului se face în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea sa de către colectorul validat, fără a se depăşi însă data de 20 decembrie a anului în care se desfăşoară programul."
2.La articolul 27, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
"(11) Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data de 23 decembrie 2013, iar decontarea se efectuează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv."
3.La articolul 33, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 23 decembrie 2013."
4.Articolul 34 va avea următorul cuprins:
"Art. 34: Achiziţionarea autovehiculului nou
(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.
(2) La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare, proprietarul înscris depune la producătorul validat următoarele documente:
a) nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi dată de intrare şi se restituie proprietarului înscris;
b) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul înscris îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său; declaraţia se depune la Autoritate de către producătorul validat cu ocazia efectuării decontului.
(3) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a autovehiculului."
5.Articolul 55 va avea următorul cuprins:
"Art. 55: Achiziţionarea autovehiculului nou
(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.
(2) La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare, proprietarul înscris depune la producătorul validat următoarele documente:
a) nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi dată de intrare şi se restituie proprietarului înscris;
b) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care reprezentantul legal îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele proprietarului înscris; declaraţia se depune la Autoritate de către producătorul validat cu ocazia efectuării decontului.
(3) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a autovehiculului."
6.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la ghid)
Figura 1: Modelul tichetului valoric - faţă
Figura 2 Modelul tichetului valoric - verso
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 687 din data de 8 noiembrie 2013