HOTĂRÂRE nr. 32 din 31 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
Având în vedere Procesul-verbal nr. 11.515 din 31 iulie 2013 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
în temeiul prevederilor:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) şi art. 63 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 23 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:
Art. I
- Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 şi 59 bis din 28 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2)Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

ANEXĂ:
1.La auditorii financiari persoane fizice:
a)Înregistrarea de noi membri activi:
Auditori financiari activi

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de contact

Telefon

Mobil

IUGA DORINA IONELA

4472

Str. Nufărului nr. 17, et. 2, ap. 31, Baia Mare, judeţul Maramureş

Str. Dr. Ghe. Bilaşcu, bl. 20, ap. 13, Baia Mare, judeţul Maramureş

0362808071

0740094981

GAGA VASILE

4473

Bd. Unirii nr. 14A, ap. 39, Baia Mare, judeţul Maramureş

Bd. Unirii nr. 14A, ap. 39, Baia Mare, judeţul Maramureş

0262430035

0741465841

COZMA SIMONA ADRIANA

4474

Str. Ovidiu nr. 6, bl. E3, sc. 3, ap. 60, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Ovidiu nr. 6, bl. E3, sc. 3, ap. 60, Galaţi, judeţul Galaţi

0236460660

0734229719

STANCIU ELENA

4475

Str. Pantelimon nr. 258, bl. 47, sc. C, ap. 175, sectorul 2, Bucureşti

Str. Pantelimon nr. 258, bl. 47, sc. C, ap. 175, sectorul 2, Bucureşti

02125583333, 0217961460

0724509178

LILE IOAN LIVIUS

4477

Str. Mircea Olinescu, bl. 301, sc. E, et. 2, ap. 6, Arad, judeţul Arad

Str. Mircea Olinescu, bl. 301, sc. E, et. 2, ap. 6, Arad, judeţul Arad

0357801604/0257251395

0740622375

HALMAGEAN MARIAN EMIL

4478

Str. Haţeg nr. 5, bl. 16, sc. A, et. 4, ap. 18, Arad, judeţul Arad

Str. Haţeg nr. 5, bl. 16, sc. A, et. 4, ap. 18, Arad, judeţul Arad

0257225905/0217380257

0741020415

POP LIVIU DORIN

4480

Bd. Constantin Brâncuşi nr. 167, ap. 15, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Bd. Constantin Brâncuşi nr. 167, ap. 15, Cluj- Napoca, judeţul Cluj

0264554827

0745149767

STOICA CARMEN IONELIA

4481

Str. Lăpuşna nr. 1, bl. 31 S, sc. A, ap. 4, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Lăpuşna nr. 1, bl. 31 S, sc. A, ap. 4, Ploieşti, judeţul Prahova

 

0722274133

PUIU MONICA ELENA

4482

Str. Făinari nr. 2-4, bl. 51, sc. C, et. 3, ap. 83, sectorul 2, Bucureşti

Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, clădirea PREMIUM PLAZA, et. 15, sectorul 1, Bucureşti

0214024000

 

COTOFANU MIRELA

4483

Aleea Muşatini nr. 17, bl. H17, sc. B, et. 1, ap. 7, Iaşi, judeţul Iaşi

Aleea Muşatini nr. 17, bl. H17, sc. B, et. 1, ap. 7, Iaşi, judeţul Iaşi

0232272384/0232258005

0722603470

LUPUT CARMEN GIANINA

4485

Str. Ilie Măduţă, bl. 323, et. 2, ap. 9, Arad, judeţul Arad

Str. Ilie Măduţă, bl. 323, et. 2, ap. 9, Arad, judeţul Arad

0357434229, 0257214738

0730619141

JENESCU ANDA CRISTIANA

4486

Str. Imaşului, bl. 7, et. 2, ap. 8, Arad, judeţul Arad

Str. Imaşului, bl. 7, et. 2, ap. 8, Arad, judeţul Arad

0257281960

0745293506

OLARU CAMELIA

4488

Str. Brăilei nr. 197, bl. A1, sc. 2, et. 8, ap. 90, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Brăilei nr. 197, bl. A1, sc. 2, et. 8, ap. 90, Galaţi, judeţul Galaţi

0236322474

0740058508

FLOREA VASILICA

4493

Str. Renaşterii nr. 104, sectorul 1, Bucureşti

Str. Renaşterii nr. 104, sectorul 1, Bucureşti

0212028126

0745063629

GOGU RALUCA- MARIA

4496

Str. Fabricii nr. 3, bl. B6, sc. 2, et. 8, ap. 48, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Fabricii nr. 3, bl. B6, sc. 2, et. 8, ap. 48, Cluj- Napoca, judeţul Cluj

 

074014662

GRIGOROV ALINA-GABRIELA

4497

Str. Cărămidarii Vechi nr. 50, Giurgiu, judeţul Giurgiu

Str. Cărămidarii Vechi nr. 50, Giurgiu, judeţul Giurgiu

0346100360

0722307604

SMUTIN IRINA

4500

Str. Lăptari Tei nr. 1, bl. 26, sc. A, et. 7, ap. 36, sectorul 2, Bucureşti

Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, clădirea PREMIUM PLAZA, et. 15, sectorul 1, Bucureşti

0214024000

0729009995

HAVRELIUC CARMEN

4503

Str. Apusului nr. 34, bl. M6, sc. 4, et. P, ap. 1, sectorul 6, Bucureşti

Str. Apusului nr. 34, bl. M6, sc. 4, et. P, ap. 1, sectorul 6, Bucureşti

 

0723528104

PAL FERENC

4504

Str. Căpitan Vijelie nr. 12-14, sectorul 5, Bucureşti

Str. Căpitan Vijelie nr. 12-14, sectorul 5, Bucureşti

 

0723112750

AMARANDEI ANDREEA- VALENTINA

4505

Str. Episcop Chesarie nr. 15, bl. A, et. 1, ap. 1, sectorul 4, Bucureşti

Str. Episcop Chesarie nr. 15, bl. A, et. 1, ap. 1, sectorul 4, Bucureşti

 

0724009103, 0728132264, 0724009103

CHRISTODOULOS KASHERIS

4511

Str. Panatheneon 2333 nr. 53, ap. 102, Nicosia, Ţara: Cipru

Str. Gr. Alexandrescu nr. 85, sectorul 1, Bucureşti

0214557980, 0035722888936

0769080908, 0035799434641

POPA BOGDAN DORU

4512

Str. Vânătorilor nr. 23G, Mogoşoaia, satul Mogoşoaia, judeţul Ilfov

Str. Vânătorilor nr. 23G, Mogoşoaia, satul Mogoşoaia, judeţul Ilfov

 

0726732991

BOJAN ELENA

4513

Str. Dezrobirii nr. 17, bl. H1, sc. A, et. 1, ap. 4, Craiova, judeţul Dolj

str. Kogălniceanu nr. 19, bl. 97, sc. E, ap. 10, Craiova, judeţul Dolj

0251419310/0351416080

0723323969, 0748372771

STETCO ANCA MIHAELA

4514

Str. Doamna Ghica nr. 1, bl. 1, sc. 2, ap. 64, sectorul 2, Bucureşti

Str. Doamna Ghica nr. 1, bl. 1, sc. 2, ap. 64, sectorul 2, Bucureşti

0314014181

0746094508

GALIS MARIA

4515

Str. Ialomiţei nr. 3, bl. AN4, et. 5, ap. 20, Oradea, judeţul Bihor

Str. Ialomiţei nr. 3, bl. AN4, et. 5, ap. 20, Oradea, judeţul Bihor

0359808550

0745595460

MUSTEATA PETRICA

4516

Satul Scobinţi, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi

Satul Scobinţi, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi

0214024000

0734800106

COBIRZAN SERGIU-BOGDAN

4517

Str. Marin Preda nr. 22, bl. B4, ap. 8, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Marin Preda nr. 22, bl. B4, ap. 8, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0729090803

CHIRIAC RALUCA ALEXANDRA

4519

Şos. Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. B, et. 1, ap. 89, sectorul 2, Bucureşti

Şos. Pantelimon nr. 245, bl. 51, sc. B, et. 1, ap. 89, sectorul 2, Bucureşti

 

0722296743

NITA LIVIU GHEORGHE

4520

Str. Iordache Năstase nr. 10, sectorul 5, Bucureşti

Str. Iordache Năstase nr. 10, sectorul 5, Bucureşti

0216295080

072638006, 0729199919

NICOLAE MARIANA

4521

Str. Ştefan S. Nicolau nr. 1-3, bl. 02, sc. A, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti

Str. Ştefan S. Nicolau nr. 1-3, bl. 02, sc. A, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti

0213250304

0730014463

POPOVICI DANIELA-MARIOARA

4522

Str. Vasile Lucaciu nr. 3, bl. B3, sc. B, et. 3, ap. 15, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Aurel Popovici nr. 23, et. 2, ap. 7, Timişoara, judeţul Timiş

0356801960

0721650777

CONSTANTINESCU IRINA

4523

Str. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 40, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Str. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 40, Drobeta- Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

0252326525, 0374179012

0741014841

FAGARAS EMILIA ALINA

4524

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 20, bl. 32, sc. 1, et. 5, ap. 32, sectorul 3, Bucureşti

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 20, bl. 32, sc. 1, et. 5, ap. 32, sectorul 3, Bucureşti

 

0722327386

NISTOR NINETA GENOVEVA

4525

Str. Ciprian Porumbescu nr. 2, bl. 2, sc. C, et. 6, ap. 28, Braşov, judeţul Braşov

Str. Galaxiei nr. 4, Sânpetru, judeţul Braşov

0268307734

0732307734

b)Înregistrarea de noi membri nonactivi:
Auditori financiari nonactivi

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de contact

Telefon

Mobil

ROHIAN SIMONA

4471

Str. Nufărului nr. 17, sc. B, et. 2, ap. 31, Baia Mare, judeţul Maramureş

Str. Nufărului nr. 17, sc. B, et. 2, ap. 31, Baia Mare, judeţul Maramureş

0262260059

0740096777

GEGEA CARMEN

4476

Bd. 1 Mai nr. 35, bl. C13, sc. B, et. 2, ap. 44, sectorul 6, Bucureşti

Str. Almaşului nr. 5, Buzău, judeţul Buzău

 

0745867670, 0755103751

COSTEA CLAUDIA

4479

Str. Privighetorii nr. 26A, Baia Mare, judeţul Maramureş

Str. Privighetorii nr. 26A, Baia Mare, judeţul Maramureş

0262212514

0748295887

GHILT ROXANA MARIA

4484

Şos. Vergului nr. 35, bl. K4, sc. A, et. 9, ap. 38, sectorul 2, Bucureşti

Şos. Vergului nr. 35, bl. K4, sc. A, et. 9, ap. 38, sectorul 2, Bucureşti

0216477895

0726173857, 0737004587

TABRA RALUCA

4487

Str. Dimitrie Cantemir nr. 66B, Sibiu, judeţul Sibiu

Str. Dimitrie Cantemir nr. 66B, Sibiu, judeţul Sibiu

0269233177, 0269211883

0740151607

BUCUR VALERIA LORELAI

4489

Aleea Poiana Sibiului nr. 1, bl. C4, sc. A, ap. 6, sectorul 6, Bucureşti

Aleea Poiana Sibiului nr. 1, bl. C4, sc. A, ap. 6, sectorul 6, Bucureşti

 

0726751977

VELICI DAN IULIAN

4490

Bd. Revoluţiei nr. 20, bl. P4, sc. 1, et. 2, ap. 11, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Bd. Revoluţiei nr. 20, bl. P4, sc. 1, et. 2, ap. 11, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

0352806264

0756096701

ILINCHESCU DANA CRISTIANA

4491

Str. Alunişului nr. 180, bl. 1, sc. 4, et. 5, ap. 118, sectorul 4, Bucureşti

Str. Alunişului nr. 180, bl. 1, sc. 4, et. 5, ap. 118, sectorul 4, Bucureşti

0314074069

0746174888/0744494844

VACARUS MIHAELA CRISTINA

4492

Str. Soldat Ene Modoran nr. 9, bl. M88, sc. 1, et. 6, ap. 41, sectorul 5, Bucureşti

Str. George Bacovia nr. 17, bl. C5, sc. 1, et. 1, ap. 4, Voluntari, judeţul Ilfov

 

0740098818, 0733233130

MAICAN CRISTINA

4494

Str. Iezeru nr. 30A, et. 1, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

Str. Iezeru nr. 30A, et. 1, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

0724791000

PRESCURA NICOLETA

4495

Bd. Dunărea nr. 42A, bl. PR1, sc. 3, ap. 80, Galaţi, judeţul Galaţi

Bd. Dunărea nr. 42A, bl. PR1, sc. 3, ap. 80, Galaţi, judeţul Galaţi

 

0751088179

GLAVAN RALUCA-MIHAELA

4498

Str. Bârca nr. 4, bl. M189, sc. 2, et. 5, ap. 81, sectorul 5, Bucureşti

Str. Bârca nr. 4, bl. M189, sc. 2, et. 5, ap. 81, sectorul 5, Bucureşti

0212692438

0724577758

POTLOG MIHAELA MADALINA

4499

sat Miloşeşti (com. Miloşeşti), Miloşeşti, judeţul Ialomiţa

sat Miloşeşti (com. Miloşeşti), Miloşeşti, judeţul Ialomiţa

0212402267

0724225942

BRICEAG DANIELA-GEORGETA

4501

Bd. 1 Mai nr. 25, bl. C6, sc. 2, ap. 59, sectorul 6, Bucureşti

Bd. 1 Mai nr. 25, bl. C6, sc. 2, ap. 59, sectorul 6, Bucureşti

 

0720534511

RADU IRINA VALERIA

4502

Str. Giurgiului nr. 125, bl. 4A, sc. 6, et. 10, ap. 230, sectorul 4, Bucureşti

Str. Giurgiului nr. 125, bl. 4A, sc. 6, et. 10, ap. 230, sectorul 4, Bucureşti

 

0723526616, 0752028083

ANDREI IOANA

4506

Str. 13 Septembrie nr. 75-79, sc. C, et. 5, ap. 62, sectorul 5, Bucureşti

Str. 13 Septembrie nr. 75-79, sc. C, et. 5, ap. 62, sectorul 5, Bucureşti

0214104886

0724435596

SERBAN MUGUREL

4507

Aleea Fuiorului nr. 2, bl. J3, sc. Z, ap. 43, sectorul 3, Bucureşti

Aleea Fuiorului nr. 2, bl. J3, sc. Z, ap. 43, sectorul 3, Bucureşti

 

075203348

VISAN SIMONA-DANIELA

4508

Str. Floare Roşie nr. 7, bl. 51, sc. 4, et. 2, ap. 132, sectorul 6, Bucureşti

Str. Floare Roşie nr. 7, bl. 51, sc. 4, et. 2, ap. 132, sectorul 6, Bucureşti

 

0723969020

DRAGNEA EUGEN-MIHAI

4509

Str. Garoafelor nr. 4, bl. G1, sc. B, et. 2, ap. 7, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Garoafelor nr. 4, bl. G1, sc. B, et. 2, ap. 7, Piteşti, judeţul Argeş

 

0731833443

PUGHINEANU ANA MARIA

4510

Str. Petru Rareş nr. 22, bl. A3, sc. A, ap. 4, Piatra- Neamţ, judeţul Neamţ

Str. Petru Rareş nr. 22, bl. A3, sc. A, ap. 4, Piatra- Neamţ, judeţul Neamţ

 

0765331657

DOBROVICI ANDREI- FLORIN

4518

Str. Râul Doamnei nr. 8B, bl. TS1, sc. A, et. 7, ap. 44, sectorul 6, Bucureşti

Str. Râul Doamnei nr. 8B, bl. TS1, sc. A, et. 7, ap. 44, sectorul 6, Bucureşti

 

0724500252

c)Schimbarea statutului:

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

CAZANACLI DONATELA

131

Activ

Nonactiv

2013-06-26

BUZEA LILIANA

515

Activ

Nonactiv

2013-06-26

KERESZTES ZOLTAN

722

Activ

Nonactiv

2013-05-15

CIOACA STELUTA LUMINITA

1560

Activ

Nonactiv

2013-05-14

PAPAIANOPOL CAMELIA OANA

1572

Activ

Nonactiv

2013-05-29

VASILE IULIANA ROXANA

1718

Activ

Nonactiv

2013-06-26

HERCIU SORIN

1828

Activ

Nonactiv

2013-05-21

MARTINOVICI FLORINA CRISTIANA

1889

Activ

Nonactiv

2013-04-10

BURTEA NICOLAE

2215

Activ

Nonactiv

2013-04-24

TUDORAN MARIN

2674

Activ

Nonactiv

2013-06-11

BOGDAN RAMONA

2750

Nonactiv

Activ

2013-06-03

GRECU ILARION

3590

Activ

Nonactiv

2013-06-28

GRECU STEPANIDA

3591

Activ

Nonactiv

2013-06-28

CHIRITA GEORGIAN-BOGDAN

3676

Activ

Nonactiv

2013-05-30

BALTA LENUTA

3706

Nonactiv

Activ

2013-04-10

ROHIAN SIMONA

4471

Activ

Nonactiv

2013-06-20

d)Suspendaţi:

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data de început şi de încheiere a suspendării

RADU LAURA

2915

2013-06-11 - 2015-05-28

CIOCAN AIDA

4251

2013-06-06 - 2014-08-23

MAICAN CRISTINA

4494

2013-06-26 - 2015-03-04

CAPATINA CORINA

3182

2013-03-29 - 2015-03-05

IONESCU ALEXANDRA CLAUDIA

3587

2013-03-28 - 2014-05-30

MUNTEAN-BIRTAR DANIELA MARIA

3117

2013-03-29 - 2014-12-07

NEAGU RALUCA ANGELICA

2159

2013-03-28 - 2015-01-13

PODARIU GEANINA MIOARA

3011

2013-03-28 - 2014-03-27

SIPOS CAMELIA IOANA

4331

2013-03-26 - 2014-03-25

STANESCU NICULINA

3961

2013-03-09 - 2015-03-21

ZOICAS NATALIA LAVINIA

2209

2013-03-28 - 2014-03-27

IONITA ANDREEA MAGDALENA

3870

2013-06-13 - 2014-10-25

OGICA GHEORGHE

337

2013-03-29 - 2013-12-31

MOLDOVAN MARIA

1799

2013-03-28 - 2015-03-27

NICHIFOR MARIA OLIMPIA

2228

2013-03-29 - 2015-03-28

CIRTOG MARIUS

3098

2013-03-29 - 2013-12-31

e)Calitate retrasă:

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

CADIS EUGEN

121

2013-03-21

CALOINESCU SERBAN

125

2013-03-21

CRASNIC IOAN

146

2013-03-21

DZOGOLIUC ROMICA

194

2013-03-21

FETEA VERUTA

200

2013-03-21

FILIP CRISTIAN

201

2013-03-21

FIRICA P. VIOREL DAN

203

2013-03-21

GROSU LAURENTIU

230

2013-03-21

IACOB LENUTA

243

2013-03-21

MIHAIL CONSTANTIN

294

2013-03-21

STROE CARMEN

295

2013-03-21

MOCANU VICTOR

308

2013-03-21

MURESANURADU ALEXANDRU

320

2013-03-21

PAUNESCU SORINA

353

2013-03-21

PAVELESCU VICTORIA

354

2013-03-21

POP IOAN

371

2013-03-21

POPA ANA

372

2013-03-21

POPOVICI ANDRONIC

380

2013-03-21

SABOU EMIL

396

2013-03-21

SERB VIOLETA

408

2013-03-21

SIMION ZENOVIA

410

2013-03-21

STOIAN MARIAN

425

2013-03-21

TOMPA VALERICA

449

2013-03-21

TUDOSE GOSLAN GABRIELA

459

2013-03-21

TERTAN ANA

528

2013-03-21

CONSTANTINESCU ADRIAN EUGEN

529

2013-03-21

FLOREA RITA AURORA

555

2013-03-21

HARABAGIU ION PETRE

566

2013-03-21

JIANU MARIN

579

2013-03-21

PASCA NICOLAE

608

2013-03-21

PANA DANA

610

2013-03-21

STAN RODICA

655

2013-03-21

INEOVAN FELICIA

674

2013-03-21

CARUTASU GHEORGHE

677

2013-03-21

TIANU IOANA

691

2013-03-21

RADA IOAN

693

2013-03-21

COROIU VASILE-SERGIU

707

2013-03-21

KATONA OLGA

726

2013-03-21

ILIESCU ILINCA

751

2013-03-21

BARLOGEANU GHEORGHE

776

2013-03-21

POPESCU SOFIA ROXANA

804

2013-03-21

DECIU MARIANA

812

2013-03-21

IONASCU CORNELIU

832

2013-03-21

MARAFET ALEXANDRU

837

2013-03-21

MEMA MARIOARA

843

2013-03-21

BARNA MARIOARA

937

2013-03-21

BOGDAN AURICA

942

2013-03-21

DICU POLINA

958

2013-03-21

MANICA MARCELA

977

2013-03-21

NICULITA ZAMFIRACHE

997

2013-03-21

STERIE OTILIA

1036

2013-03-21

GRIGORI TEODORA

1075

2013-03-21

SANDOR VICTORIA

1100

2013-03-21

SARCHIZ MARGARETA

1131

2013-03-21

DORNER ANTON

1138

2013-03-21

DORNER MARIA

1139

2013-03-21

GIURGIU LIVIA

1144

2013-03-21

LUNGU MARIUS

1151

2013-03-21

STEFANESCU ALEXANDRU-FLORIN

1162

2013-03-21

BORCEA VASILE

1170

2013-03-21

COCOS ELENA

1175

2013-03-21

DRAGULEASA DUMITRU

1215

2013-03-21

POPESCU I. LUCIAN

1225

2013-03-21

CONSTANTINESCU VALERIU

1308

2013-03-21

TOMA MARIANA

1352

2013-03-21

ROLLER CHRISTIAN GEORG

1381

2013-03-21

SARBU STEFAN

1393

2013-03-21

GRAURE CORNELIA

1396

2013-03-21

GRASU TUDORA

1403

2013-03-21

CURELARU GAVRIL

1407

2013-03-21

BUDAI MIHAELA-EUGENIA

1418

2013-03-21

LASCULESCU STEFANIA

1422

2013-03-21

PASCA IOANA

1438

2013-03-21

COSAC DAN MIHAIL

1440

2013-03-21

TUNAREANU RODICA

1452

2013-03-21

LAZAR VASILE

1458

2013-03-21

GRASU DIANA-IRINA

1469

2013-03-21

BALABAN MARIANA

1482

2013-03-21

TIGVA TUDORITA

1493

2013-03-21

MARGINEAN IOAN GHEORGHE

1519

2013-03-21

KYRIACOS KARAOLIS

1532

2013-03-21

MICHAUD PAUL ANDRE

1535

2013-03-21

BADESCU MARIA MARIANA

1549

2013-03-21

FARCASANU IULIANA CRISTINA

1562

2013-03-21

MARESIOANA

1800

2013-03-21

PETCU ANA

1832

2013-03-21

MITU STELA

2046

2013-03-21

GISBERTO ALBERTA GEORGETA

2071

2013-03-21

MIHAIL TATIANA MARIA

2081

2013-03-21

RACHIERU FLORICA

2282

2013-03-21

DUMITRESCU ECATERINA

2291

2013-03-21

ROSANU TANIUSA

2295

2013-03-21

VERMESI MARIANA

2315

2013-03-21

CIOFU CRISTINA

2351

2013-03-21

PASCU CARMEN

2383

2013-03-21

CUZIAC MIHAELA LARISA

2470

2013-03-21

LUPSA-CHITU EMILIA

3030

2013-03-21

GORDIE AURA

3288

2013-03-21

AVRAM TROFIN

74

2013-06-26

BRASOVEANU GHEORGHE

107

2013-06-26

COJOC MARIA

702

2013-06-26

JULEAN ILEANA MONICA

2350

2013-06-26

SUCLIAN TAMARA

3916

2013-06-26

ROMAN EVANTIA

3917

2013-06-26

STAVROSITU STILA

895

2013-06-26

BOLOVAN EUGENIA

1213

2013-06-26

NICOLESCU ADRIANA

1923

2013-06-26

f)Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de contact

Telefon

Mobil şi e-mail

IONITA ANDREEA MAGDALENA

3870

Str. Teliţa nr. 6, bl. 67a, sc. 3, ap. 31, sectorul 5, Bucureşti

Str. Teliţa nr. 6, bl. 67A, sc. 3, ap. 31, sectorul 5, Bucureşti

 

0723149736 andreeaionita2007@gmail.com

IALOMITIANU LILIANA

1686

Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl. 5, sc. D, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl. 5, sc. D, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

0371017983

0730612465 ialomitianu.liliana@yahoo.ro

CERNAT GHEORGHE

2165

Str. Clemenţei nr. 2, bl. 28I, sc. A, ap. 4, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Clemenţei nr. 2, bl. 28I, sc. A, ap. 4, Ploieşti, judeţul Prahova

0244511194

0745478660 gheorghe.cernat@conpet.ro

PARCALAB LIVIU

2221

Str. Muşcatei nr. 13, Oradea, judeţul Bihor

Str. Muşcatei nr. 13, Oradea, judeţul Bihor

0359171869

bochisleonica@yahoo.com; leocont@rdslink.ro

IORGA NICULAE

1220

Str. Gen. Petre Popovăţ nr. 52, sectorul 6, Bucureşti

Str. Gen. Petre Popovăţ nr. 52, sectorul 6, Bucureşti

0212219108

 

SIGARTAU ECATERINA CARMEN

2254

Str. Constantin Titel Petrescu nr. 5, bl. C21, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 6, Bucureşti

Str. Constantin Titel Petrescu nr. 5, bl. C21, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul 6, Bucureşti

0217256540; 0213039700

0722431667 carmen.sigartau@mdvexpertiza.ro

PETRUT MARIEA

1660

Str. Transilvaniei nr. 2/34, Baia Mare, judeţul Maramureş

Str. Transilvaniei nr. 2/31, CP 430253, Baia Mare, judeţul Maramureş

0362401996

0744634394 petrut.maria@ymail.com

BILIUS RUXANDRA IULIANA

1996

Aleea Tincani nr. 3A, bl. 823, sc. A, ap. 31, sectorul 6, Bucureşti

ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, sectorul 1, Bucureşti

0214099341

0724201320 ruxandra.bilius@ro.ey.com

CARCIUMARU EMILIA

3662

Str. Mărăseşti nr. 159, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Mărăseşti nr. 159, Ploieşti, judeţul Prahova

0244407710/458

0726273659 emiliacarcarciumaru@yahoo.com

IONESCU FABIOARA

971

Str. Republicii nr. 149, bl. 30C, ap. 15, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Republicii nr. 149, bl. 30C, ap. 15, Ploieşti, judeţul Prahova

0244514545/109

0744315758 fabionescu@gmail.com

DUMITRAS VASILE

1457

Str. Dealul Bucium nr. 20, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Dealul Bucium nr. 20, Iaşi, judeţul Iaşi

 

0746076553 dumitrasvasile67@yahoo.com

CORHANA ALINA GABRIELA

4467

Str. Armata Poporului nr. 24, bl. LC7, sc. 2, et. 1, ap. 25, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Armata Poporului nr. 24, bl. LC7, sc. 2, et. 1, ap. 25, Galaţi, judeţul Galaţi

 

0726280740 ALINACG2004@YAHOO. COM

TANASE MATEI RADA

2667

Str. Lamoteşti nr. 3-5, bl. 62, sc. 1, et. 4, ap. 15, sectorul 4, Bucureşti

Str. Lamoteşti nr. 3-5, bl. 62, sc. 1, et. 4, ap. 15, sectorul 4, Bucureşti

031.416.74.79

0723532080 rodica.matei@otpbank.ro

MIHALASCU VALI MIRELA

2004

Str. Codrii Neamţului nr. 11, bl. 2, sc. A, ap. 52, sectorul 3, Bucureşti

Str. Codrii Neamţului nr. 11, bl. 2, sc. A, ap. 52, sectorul 3, Bucureşti

 

0721490264 valibet@yahoo.com, vali.betivu@a-xp.ro

FRIGOUT RALUCA-MARIA

4335

Str. Bucegi nr. 28, sectorul 1, Bucureşti

Str. Bucegi nr. 28, sectorul 1, Bucureşti

 

0729099243 ralucahapau@yahoo.com

LUPEA ANITA CRISTINA

4390

Bd. Gheorghe Duca nr. 10-22, sc. 3, et. 2, ap. 106, sectorul 1, Bucureşti

Bd. Gheorghe Duca nr. 10-22, sc. 3, et. 2, ap. 106, sectorul 1, Bucureşti

 

0724172771 anita_cristinaro@yahoo.com

SABAU CASIAN TRAIAN

4468

Str. Fabricii nr. 4A4, bl. 15E, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 6, Bucureşti

Str. Fabricii nr. 4A4, bl. 15E, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 6, Bucureşti

0314098106

mona.neagu@bakertillyklitou.ro, casian.sabau@bakertilltklitou.ro

NECIOV DANIELA ALINA

861

Calea Aradului nr. 27, bl. 4C2, ap. 16, Timişoara, judeţul Timiş

Calea Aradului nr. 27, bl. 4C2, ap. 16, Timişoara, judeţul Timiş

0256244056

0745145246 oana_daniela@yahoo.ca, alina.neciov@confidentgrup.ro

SATMARI GEORGETA MIHAELA

4466

Str. Izvorul Crişului nr. 6, bl. A16, sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 4, Bucureşti

Str. Almaşu Mare nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117, sectorul 4, Bucureşti

0214505730, 021828259

0728069014 mihaela_satmari@iramtas. ro, IRAMTAS@RDSLINK. RO

DIACONESCU STEFAN

816

Str. 13 Septembrie nr. 83, bl. 77, sc. B, ap. 46, sectorul 5, Bucureşti

Calea Văcăreşti nr. 184, bl. 24, sc. A, et. 3, ap. 48, sectorul 4, Bucureşti

0214106063; 021 3304210

0722203148; 0745348412 STEFANDIACONESCU2@GMAIL.COM

CERNEI ELENA

2884

Str. Radu Boiangiu nr. 10, bl. 39A, et. 1, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

Str. Radu Boiangiu nr. 10, bl. 39A, et. 1, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

0212230014 sau 15

ELENA.CERNEI@LARIVE.RO

IALOMITIANU GHEORGHE

37

Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl. 5, sc. D, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl. 5, sc. D, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

0371017983

0722254854 ialomitianu_gheorghe@yahoo.com

2.La auditorii financiari persoane juridice:
a)Înregistrarea de noi membri:
Auditori financiari persoane juridice

Denumire

Nr. autorizaţie

Adresa sediu

Adresa de contact

Informaţii de contact

Persoana de contact

DABERT SERV 2012 - S.R.L.

1164

Str. Alexandru Conduratu nr. 57, camera 2, Popeşti- Leordeni, judeţul Ilfov

Str. Alexandru Conduratu nr. 57, camera 2, Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

0745110093 savoiu.lucian@yahoo.com

SAVOIU LUCIAN IOAN

AUDIT TEAM EVOLUTION & DEVELOPMENT - S.R.L.

1165

Str. Gherghiţei nr. 23D, bl. C1, parter, sectorul 2, Bucureşti

Str. Gherghiţei nr. 23D, bl. C1, parter, sectorul 2, Bucureşti

0744502341 office@auditteam.ro

ZUCA STEFAN

GARC CONTAB EXPERT - S.R.L.

1166

Str. Tudor Vladimirescu, bl. P26, sc. A, ap. 3, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Tudor Vladimirescu, bl. P26, sc. A, ap. 3, Piteşti, judeţul Argeş

0744508364 garc_contab_expert@yahoo.com

GHITA ANA

VSM AUDITEX - S.R.L.

1167

Str. 1 Mai nr. 9, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

Str. 1 Mai nr. 9, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

0745634693 veroniqsav@yahoo.com

GHERGHEL VERONICA-MARIA

CONTAFLOR AUDIT - S.R.L.

1168

Str. Traian Grozăvescu nr. 8, Spaţiu Rial, cam. 1, Braşov, judeţul Braşov

Str. Traian Grozăvescu nr. 8, Spaţiu Rial, cam. 1, Braşov, judeţul Braşov

0721200384 primacontaudit@gmail.com

TOP - FERGHETE FLORIANA CARMEN

CONTFIN AUDIT - S.R.L.

1169

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 2A, Bistriţa, judeţul Bistriţa- Năsăud

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 2A, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

0374943858 0751555678 francisc_csiki@yahoo.com

CSIKI FRANCISC

OPTIM EXPERT AUDIT - S.R.L.

1170

Str. Foişorului nr. 117, etaj demisol, sectorul 3, Bucureşti

Str. Foişorului nr. 117, etaj demisol, sectorul 3, Bucureşti

0722245455 office@opitm-expert.ro

FIFOIU PETRISOR

BOOK KEEPING - S.R.L.

1171

Str. Tudor Vladimirescu, bl. P8, sc. A, et. 3, ap. 15, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Tudor Vladimirescu, bl. P8, sc. A, et. 3, ap. 15, Piteşti, judeţul Argeş

0248217428 0744335654 oprea.luminita@yahoo.com

OPREA- BARAC LUMINITA TATIANA

PREST AUDIT - S.R.L.

1172

Aleea Parcului, bl. G3, sc. B, et. 1, ap. 25, Comăneşti, judeţul Bacău

Aleea Parcului, bl. G3, sc. B, et. 1, ap. 25, Comăneşti, judeţul Bacău

0723853819 oniga_misu@yahoo.com

ONIGA MIRCEA

STEFAN AUDIT - S.R.L.

1173

Str. Siriului nr. 11, bl. 16F, sc. 4, parter, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti

Str. Siriului nr. 11, bl. 16F, sc. 4, parter, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti

0745389542 zaineam@frans.ro

ZAINEA MIHALACHE

KM PARTNERS AUDIT - S.R.L.

1174

Şos. Olteniţei nr. 162, bl. 3, sc. 2, et. 4, ap. 56, sectorul 4, Bucureşti

Şos. Olteniţei nr. 162, bl. 3, sc. 2, et. 4, ap. 56, sectorul 4, Bucureşti

0735348738 mihai.chelu@kmpartners.ro

CHELU MIHAI CRISTIAN

GSI ACCOUNTAX AUDIT - S.R.L.

1175

Str. Abrud nr. 86, bl. 156, ap. 1, Arad, judeţul Arad

Str. Abrud nr. 86, bl. 156, ap. 1, Arad, judeţul Arad

0741016371 gsi_balantacont@yahoo.com

GYURICZA SEBASTIAN IULIU

ACCFFRO EXPERT - S.R.L.

1176

Str. Morarului nr. 31, Buşteni, judeţul Prahova

Str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6, sc. 1, et. 6, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti

0212413773 0756553439, 0723553439 accffro@gmail.com

CALANGIU LUCIA

MARAUDIT GENERAL - S.R.L.

1177

Str. Corbului nr. 5, camera nr. 2, bl. L3, sc. B, et. 2, ap. 32, Constanţa, judeţul Constanţa

Str. Ferdinand nr. 95A, bl. K1, sc. A, et. 3, ap. 15, Constanţa, judeţul Constanţa

0722245399

STEFAN MARIOARA

SELAUDIT.RO - S.R.L.

1178

Str. Prof. Ion Inculeţ nr. 9, încăperea 1, bl. 678, sc. A, et. 1, ap. 5, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Prof. Ion Inculeţ nr. 9, încăperea 1, bl. 678, sc. A, et. 1, ap. 5, Iaşi, judeţul Iaşi

0743122275 laura_sumanaru@yahoo.com

SUMANARU LAURA

ZXM AUDIT - S.R.L.

1179

Str. Liviu Rebreanu nr. 30, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Unirii nr. 3, ap. 2, Cluj- Napoca, judeţul Cluj

0264418685 0722792356 maria@cazacus.ro

CAZAC MARIA

BIROUL DE AFACERI- BIAF - S.R.L.

1180

Calea Crângaşi nr. 12, bl. 26, sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 6, Bucureşti

Calea Crângaşi nr. 12, bl. 26, sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 6, Bucureşti

0724393559 dana.vreme@gm.ro

VREME DANIELA- ELENA

DSE CARD EXPERT - S.R.L.

1181

Str. Liveni nr. 19, et. P, ap. 3, sectorul 4, Bucureşti

Str. Liveni nr. 19, et. P, ap. 3, sectorul 4, Bucureşti

0768100985 descardexpert@gmail.com

STIRBU AURICA

AUDIT CONSULTING HIGH GROUP - S.R.L.

1182

Bd. Camil Ressu nr. 13, bl. 58B, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 3, Bucureşti

Bd. Camil Ressu nr. 13, bl. 58B, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 3, Bucureşti

0722565251 audit.consulting.hg@gmail.com

BLEJOIU CRISTINA

PESCU BUSINESS CONSULTING - S.R.L.

1183

Aleea Garofiţei nr. 18, bl. L75b, sc. C, et. II, ap. 47, Constanţa, judeţul Constanţa

Aleea Garofiţei nr. 18, bl. L75b, sc. C, et. II, ap. 47, Constanţa, judeţul Constanţa

0723514524 mpescu@yahoo.com

PESCU MIHAI

b)Calitate retrasă:

Denumire

Nr. autorizaţie

Data retragerii calităţii

A.M.C. EXPERT CONSULT AUDIT - S.R.L.

40

2013-06-26

CONTEXPERTSIN - S.R.L.

103

2013-06-26

CONFIDENT AUDIT - S.R.L.

145

2013-06-26

AUDIT FISCAL CONSULT - S.R.L.

216

2013-06-26

ISALRO CONT AUDIT - S.R.L.

217

2013-06-26

IAS CONSULTING - S.R.L.

307

2013-06-26

AUDIT EXPERT - S.R.L.

416

2013-06-26

CONSAUDIT - S.R.L.

419

2013-06-26

PRIMA CONT AUDIT - S.R.L.

596

2013-06-26

ACTIV AUDIT P&B - S.R.L.

622

2013-06-26

FIRMAUDIT - S.R.L.

741

2013-06-26

EUROCONTA - S.R.L.

759

2013-06-26

CONFINANS - S.R.L.

811

2013-06-26

ART CONSULT - S.R.L.

825

2013-06-26

PERFECT BUSINESS AUDIT - S.R.L.

1058

2013-06-26

FIRST CLASS AUDIT & ACCOUNTANCY - S.R.L.

1101

2013-06-26

c)Alte modificări (adrese, date de contact etc.)

Denumire

Nr. autorizaţie

Adresa

Adresa de contact

Informaţii de contact

Persoana de contact

PMA QUALITY SERVE - S.R.L.

1163

Intr. Vasile Păun nr. 1, et. 3, ap. 3, camera 6, sectorul 5, Bucureşti

Splaiul Independenţei nr. 52, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

0213156100 michalakispapadouris@bakertillyklitou.ro

PAPADOURIS MICHALAKIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 537 din data de 26 august 2013