ORDIN nr. 1406 din 21 noiembrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.083 din 21 noiembrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:
1.Anexa nr 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
2.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
3.Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
Art. II
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 398/2013)
a)Preşedinte: acad. prof. dr. Constantin Popa - Bucureşti
b)Vicepreşedinţi:
1.prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
2.prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
c)Membri:
1.acad. prof. dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti
2.prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti
3.prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti
4.prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
5.prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti
6.prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
7.prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti
8.prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti
9.prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti
10.prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti
11.prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti
12.prof. dr. Şerban Brădişteanu - Bucureşti
ANEXA nr. 2: LISTA comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora
(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 398/2013)
SECŢIUNEA I: Comisiile de specialitate
1.Comisia de anestezie şi terapie intensivă;
2.Comisia de boli infecţioase;
3.Comisia de cardiologie;
4.Comisia de dermatovenerologie;
5.Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
6.Comisia de endocrinologie;
7.Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă;
8.Comisia de gastroenterologie;
9.Comisia de genetică medicală;
10.Comisia de geriatrie şi gerontologie;
11.Comisia de hematologie;
12.Comisia de medicină de familie;
13.Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre;
14.Comisia de medicină internă;
15.Comisia de medicina muncii;
16.Comisia de nefrologie;
17.Comisia de neurologie, neurologie pediatrică;
18.Comisia de oncologie;
19.Comisia de paliaţie;
20.Comisia de pediatrie şi neonatologie;
21.Comisia de pneumologie;
22.Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
23.Comisia de reabilitare medicală;
24.Comisia de reumatologie;
25.Comisia de chirurgie cardiovasculară;
26.Comisia de chirurgie vasculară;
27.Comisia de chirurgie generală;
28.Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă;
29.Comisia de chirurgie toracică;
30.Comisia de chirurgie pediatrică;
31.Comisia de neurochirurgie;
32.Comisia de obstetrică-ginecologie;
33.Comisia de oftalmologie;
34.Comisia de ortopedie şi traumatologie;
35.Comisia de ortopedie pediatrică;
36.Comisia de otorinolaringologie;
37.Comisia de urologie;
38.Comisia de anatomie patologică;
39.Comisia de epidemiologie;
40.Comisia de medicină de laborator;
41.Comisia de medicină legală;
42.Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară;
43.Comisia de sănătate publică şi management;
44.Comisia de igienă;
45.Comisia de medicină dentară;
46.Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială;
47.Comisia naţională de luptă anti-SIDA;
48.Comisia de bioetică;
49.Comisia de alergologie şi imunologie clinică;
50.Comisia de transfuzii;
51.Comisia de informatică medicală;
52.Comisia pentru tehnologii înalte.
SECŢIUNEA II: Componenţa nominală a comisiilor de specialitate
1.Comisia de anestezie şi terapie intensivă
Preşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara
Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Dana Tomescu - Timişoara
Membri:
Prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş
Conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti
Conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti
Conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca
Conf. dr. Elena Copaciu - Bucureşti
Sef lucrări dr. Gabriela Droc - Bucureşti
Şef lucrări dr. Dan Corneci - Bucureşti
Dr. Ovidiu Bedreag - Timişoara
2.Comisia de boli infecţioase
Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - Bucureşti
Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
Prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova
Prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi
Prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa
Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
Conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Voica Lăzureanu -Timişoara
2.1.Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbiene
Preşedinte: conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Irina Codiţă - Bucureşti
Dr. Roxana Şerban - Bucureşti
Dr. Edit Szekely - Târgu Mureş
Dr. Daniela Tălăpan - Bucureşti
Farm. Gabriela Ruja - Bucureşti
3.Comisia de cardiologie
Preşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Crina Sinescu - Bucureşti
Secretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara
Membri:
Prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti
Prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş
Prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti
Prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti
Prof. dr. Doina Dimulescu - Bucureşti
Prof. dr. Cătălina Georgescu-Arsenescu - Iaşi
Conf. dr. Iancu Adrian - Cluj-Napoca
Dr. Dan Deleanu - Bucureşti
Dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu - Bucureşti
4.Comisia de dermato-venerologie
Preşedinte: prof. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-Napoca
Secretar: dr. Laura Nedelcu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti
Prof. dr. Caius Solovan - Timişoara
Conf. dr. Laura Gheuca Solovăstru - Iaşi
Conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş
Conf. dr. Cătălin Popescu - Bucureşti
Conf. dr. Virgil Pătraşcu - Craiova
Conf. dr. Maria Rotaru - Sibiu
Dr. Maria Magdalena Constantin - Bucureşti
Dr. Vasile Benea - Bucureşti
Dr. Alin Codruţ Nicolescu - Bucureşti
5.Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Preşedinte: dr. Alina Nicolau - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Romulus Timar - Timişoara
Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Doina Catrinoiu - Constanţa
Prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti
Prof. dr. Maria Moţa - Craiova
Prof. dr. Mariana Graur - Iaşi
Prof. dr. Ioana Micle - Timişoara
Prof. dr. Gabriela Radulian - Bucureşti
Conf. dr. Ioan Andrei Vereşiu - Cluj-Napoca
Conf. dr. Mihai Bogdan - Iaşi
Conf. dr. Cristian Guja - Bucureşti
Şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti
6.Comisia de endocrinologie
Preşedinte: prof. dr. Simona Fica - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi
Secretar: şef lucrări dr. Carmen Barbu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Circo Eduard - Constanţa
Prof. dr. Carmen Vulpoi - Iaşi
Prof. dr. Corin Badiu - Bucureşti
Prof. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Cristina Ghervan - Cluj-Napoca
Conf. dr. Cătălina Poiană - Bucureşti
Conf. dr. Ionela Paşcanu - Târgu Mureş
Conf. dr. Dana Stoian - Timişoara
Şef lucrări dr. Diana Loreta Păun - Bucureşti
Dr. Camelia Procopiuc- Bucureşti
7.Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă
Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca
Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ioan Fulga - Bucureşti
Prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi
Prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa
Prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti
Prof. dr. Alexandru Macovei - Bucureşti
Prof. dr. Cristina Adriana Dehelean - Timişoara
Conf. dr. Daniel Vasile - Bucureşti
Conf. dr. Andrei Tică - Craiova
8.Comisia de gastroenterologie
Preşedinte: prof. dr. Cristian Gheorghe - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Dumitraşcu - Cluj-Napoca
Secretar: dr. Bogdan Cotruţa - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti
Prof. dr. Daniela Dobru - Târgu Mureş
Prof. dr. Adrian Săftoiu - Craiova
Prof. dr. Anca Trifan - Iaşi
Prof. dr. Marcel Tăntău - Cluj-Napoca
Prof. dr. Gheorghe Balan - Iaşi
Conf. dr. Eugen Dumitru - Constanţa
Conf. dr. Cristin-Constantin Vere - Craiova
Conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea
Conf. dr. Adrian Goldiş - Timişoara
8.1.Subcomisia de hepatologie
Preşedinte: prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara
Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
Prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
Prof. dr. Anca Trifan - Iaşi
Prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti
Conf. dr. Carmen Fierbinţeanu - Bucureşti
Dr. Laurenţiu Micu - Bucureşti
9.Comisia de genetică medicală
Preşedinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea
Vicepreşedinte: prof. dr. Maria Puiu - Timişoara
Secretar: dr. Vasilica Plăiaşu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Pop Ioan Victor - Cluj-Napoca
Prof. dr. Emilia Severin - Bucureşti
Conf. dr. Vlad Gorduza - Iaşi
10.Comisia de geriatrie şi gerontologie
Preşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Gabriel Prada - Bucureşti
Secretar: dr. Ioana Ioancio - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Dana Ioana Alexa - Iaşi
Şef lucrări dr. Ioan Valer Donca - Cluj
Şef lucrări dr. Ana Capisizu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Lelia Maria Şuşan - Timişoara
Dr. Mircea Găiculescu - Bucureşti
11.Comisia de hematologie
Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Margit Şerban - Timişoara
Secretar: şef lucrări dr. Iulia Ursuleac - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Coriu Daniel - Bucureşti
Şef lucrări dr. Nicoleta Berbec - Bucureşti
Dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti
Dr. Călin Lazăr - Cluj-Napoca
Dr. Cătălin Dănăilă - Iaşi
Dr. Luminiţa Rusen - Bucureşti
Dr. Valentina Uscătescu - Bucureşti
12.Comisia de medicină de familie
Preşedinte: prof. dr. Matei Dumitru - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. Viorela Enăchescu - Craiova
Secretar: dr. Adrian Grom - Vaslui
Membri:
Dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti
Dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti
Dr. Cristina Isar - Bucureşti
Dr. Sever Cristian Oană - Bucureşti
Dr. Adela Iancu - Bucureşti
Dr. Anca Bălan - Cluj
Dr. Loredana Piloff - Sibiu
Dr. Cecilia Grigore - Iaşi
Dr. Cătălin Petrencic - Călăraşi
Dr. Sandra Alexiu - Bucureşti
Dr. Marina Pârcălabu - Bucureşti
Dr. Remus Sipos - Târgu Mureş
13.Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
Preşedinte: dr. Cristian Boeriu - Târgu Mureş
Vicepreşedinte: dr. Hadrian Liviu Borcea - Oradea
Secretar: dr. Cătălina Cornea - Bucureşti
Membri:
Şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova
Dr. Alis Grasu - Bucureşti
Dr. Leonida Iancu - Timişoara
Dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti
Dr. Vasile Popescu - Constanţa
Dr. Adela Golea - Cluj-Napoca
Dr. Mihai Grecu - Timişoara
Dr. Florin Croitoru - Craiova
Dr. Horia Simu - Cluj-Napoca
Dr. Sorin Lacan - Cluj-Napoca
Dr. Andrei Hâncu - Iaşi
14.Comisia de medicină internă
Preşedinte: prof. dr. Ioan Bruckner - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Daniela Bartoş - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Elisabeta Bădilă - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Emil Caraşca - Târgu Mureş
Prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
Conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi
Conf. dr. Florin Petrescu - Craiova
15.Comisia de medicina muncii
Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara
Secretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca
Prof. dr. Ion Toma - Craiova
Şef lucrări dr. Stelian Morariu - Arad
Şef lucrări dr. Horaţiu Moldovan - Târgu Mureş
Dr. Mihaela Stoia - Sibiu
Dr. Adriana Todea - Bucureşti
16.Comisia de nefrologie
Preşedinte: prof. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Ionel Alexandru Checheriţă - Bucureşti
Secretar: dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti
Prof. dr. Dan Ştefan Vlăduţiu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Eugen Moţa - Craiova
Conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş
Conf. dr. Ligia Petrică - Timişoara
Conf. dr. Liliana Ana Tuţă - Constanţa
Conf. dr. Adalbert Schiller - Timişoara
Dr. Mugurel Apetrii - Iaşi
Dr. Gener Ismail - Bucureşti
17.Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
Preşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Dafin Mureşanu - Cluj-Napoca
Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-Napoca
Prof. dr. Cristian-Dinu Popescu - Iaşi
Prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara
Conf. dr. Ioan Buraga - Bucureşti
Conf. dr. Bogdan Popescu - Bucureşti
Conf. dr. Rodica Bălaşa - Târgu Mureş
Conf. dr. Tuţă Sorin - Bucureşti
Conf. dr. Dana Cristina Craiu - Bucureşti
Asist. univ. dr. Crisanda Vîlciu - Bucureşti
18.Comisia de oncologie
Preşedinte: prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
Secretar: dr. Alexandru Eniu - Cluj-Napoca
Membri:
Prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti
Conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca
Conf. dr. Anca Coliţă - Bucureşti
18.1.Subcomisia oncologie medicală (tumori solide)
Preşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca
Membri:
Conf. dr. Lucian Miron - Iaşi
Conf. dr. Şerban Negru - Timişoara
Dr. Ciprian Aldea - Bucureşti
Dr. Călin Alexandru Grigorescu - Bucureşti
Dr. Ştefan Curescu - Timişoara
Dr. Şerban Donea - Bucureşti
18.2.Subcomisia oncohematologie
Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Hortensia Ioniţă - Timişoara
Prof. dr. Oltean Galafteon - Târgu Mureş
Conf. dr. Anca Bojan - Cluj-Napoca
Dr. Radu Niculescu - Bucureşti
Dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi
18.3.Subcomisia de chirurgie oncologică
Preşedinte: prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti Membri:
Prof. dr. Brătucu Eugen - Bucureşti
Prof. dr. Viorel Scripcariu - Iaşi
Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
Conf. dr. Octavian Mazilu - Timişoara
Conf. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca
18.4.Subcomisia radioterapie
Preşedinte: conf. dr. Valentin Cernea - Cluj-Napoca
Membri:
Şef lucrări dr. Xenia Elena Bacinschi - Bucureşti
Dr. Laura Rebegea Paraschiv - Galaţi
Dr. Bogdan Lişcu - Bucureşti
Dr. Mircea Nicolae Savu - Bucureşti
Dr. Anca Munteanu - Iaşi
18.5.Subcomisia oncopediatrie
Preşedinte: conf. dr. Anca Coliţă - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Despina Baghiu - Târgu Mureş
Conf. dr. Smaranda Arghirescu - Timişoara
Conf. dr. Ingrid-Crenguţa Miron - Iaşi
Conf. dr. Monica Desire Dragomir - Bucureşti
Dr. Rodica Voichiţa Cosnarovici - Cluj-Napoca
19.Comisia de paliaţie
Preşedinte: conf. dr. Daniela Moşoiu - Braşov
Vicepreşedinte: prof. dr. Mirela Gherman - Cluj-Napoca
Secretar: dr. Răzvan Curcă - Alba Iulia
Membri:
Conf. dr. Armeana Zgâia - Cluj-Napoca
Asist. univ. dr. Vladimir Poroh - Iaşi
Asist. univ. dr. Estera Boeriu - Timişoara
Dr. Antonio Cezar Dumitraşcu - Bucureşti
Dr. Silviu Corbu - Oradea
Dr. Angelica Lascu - Constanţa
Dr. Sorina Pop - Cluj-Napoca
20.Comisia de pediatrie şi neonatologie
Preşedinte: prof. dr. Doina Pleşca - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti
Secretar: dr. Carmen Zăpucioiu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Evelina Moraru - Iaşi
Prof. dr. Livru Pop - Timişoara
Conf. dr. Oana Mărgineanu - Târgu Mureş
Dr. Andreica Marian - CJuj-Napoca
Dr. Alin Stănescu - Bucureşti
20.1.Subcomisia de neonatologie
Preşedinte: asist. univ. dr. Cătălin Cârstoveanu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ilie Constantin - Timişoara
Prof. dr. Maria Stamatin - Iaşi
Prof. dr. Manuela Cucerea - Târgu Mureş
Prof. dr. Gabriela Zaharie - Cluj Napoca
Dr. Mihaela Bizubac - Bucureşti
21.Comisia de pneumologie
Preşedinte: conf. dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti
Secretar: dr. Claudia Lucia Toma - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Florin Mihălţan - Bucureşti
Prof. dr. Doina Todea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Traian Mihăescu - Iaşi
Prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara
Şef lucrări dr. Ştefan Mihăicuţă - Timişoara
Dr. Irina Strâmbu - Bucureşti
22.Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrici
Preşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - Craiova
Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti
Secretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi
Membri:
Prof. dr. Ioana Micluţia - Cluj-Napoca
Prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş
Prof. dr. Delia Podea - Arad
Prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti
Prof. dr. Tudor Udriştoiu - Craiova
Şef lucrări dr. Adela Magdalena Ciobanu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Şerban Turliuc - Iaşi
Şef lucrări dr. Gabriela Buicu - Târgu Mureş
Asist. univ. dr. Laura Mateescu - Bucureşti
Dr. Simona Macovei - Bucureşti
Dr. Eugenia Eliza Moruzzi - Ploieşti
23.Comisia de reabilitare medicală
Preşedinte: şef lucrări dr. Dan Blendea - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Gelu Onose - Bucureşti
Secretar: dr. Liviu Iordache - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Liviu Lazăr - Oradea
Prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara
Prof. dr. Anca Ionescu - Bucureşti
Prof. dr. Mihai Drăgoi - Timişoara
Conf. dr. Liliana Pădure - Bucureşti
Conf. dr. Olga Surdu - Techirghiol
Asist. univ. dr. Anatolii Covaleov - Eforie Nord
Dr. Stela Badea - Buziaş
Dr. Constantin Zamfirescu - Băile Olăneşti
Dr. Dan Curelea - Bucureşti
24.Comisia de reumatologie
Preşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca
Secretar: dr. Laura Grosanu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi
Prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova
Prof. dr. Maria Şuta - Constanţa
Conf. dr. Mihai Bojincă - Bucureşti
Şef lucrări dr. Răzvan Ionescu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Horaţiu Popoviciu - Târgu Mureş
Dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti
25.Comisia de chirurgie cardiovasculară
Preşedinte: prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi
Secretar: asist. univ. dr. Liviu Moraru - Târgu Mureş
Membri:
Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
Prof. dr. Marian Gaspar - Timişoara
Prof. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş
Conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti
Conf. dr. Traian Scridon - Cluj-Napoca
Dr. Viorel Goleanu - Bucureşti
26.Comisia de chirurgie vasculară
Preşedinte: dr. Sorin Liviu Băilă - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Şerban Rădulescu - Cluj-Napoca
Secretar: dr. Maria-Magdalena Totir - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mihai Ionac - Timişoara
Conf. dr. Claudia Gherman - Cluj-Napoca
Dr. Ionel Droc - Bucureşti
Dr. Horia Mureşan - Bucureşti
Dr. Adrian Mureşan - Târgu Mureş
Dr. Rafael Halpern - Bucureşti
Dr. Radu Soare - Braşov
Dr. Radu Popa - Iaşi
Dr. Radu Vasilescu - Constanţa
27.Comisia de chirurgie generală
Preşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Florian Popa - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Cristian Iorga - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti
Prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti
Prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş
Prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi
Prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa
Prof. dr. Gabriel Dimofte - Iaşi
Prof. dr. Sorin Olariu - Timişoara
Prof. dr. Fulger Lazăr - Timişoara
Conf. dr. Cornel Iancu - Cluj-Napoca
Conf. dr. Lică Ion - Bucureşti
Dr. Viorel Crihana - Bucureşti
28.Comisia de chirurgie plastica, estetică şi microchirurgie reconstructivă
Preşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Mircea Enescu - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Ioan Bordeianu - Constanţa
Prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara
Prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti
Prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Toma Mugea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi
Prof. dr. Florian Bodog - Oradea
Conf. dr. Horia Pârvănescu - Craiova
Dr. Dan Chelariu - Bacău
Dr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş
29.Comisia de chirurgie toracică
Preşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Cristian Paleru - Bucureşti
Secretar: dr. Ciprian Nicolae Bolca - Bucureşti
Membri:
Şef lucrări dr. Burlacu Ovidiu - Timişoara
Şef lucrări dr. Cristina Grigorescu - Iaşi
Dr. Cezar Motaş - Bucureşti
Dr. Claudiu Eduard Nistor - Bucureşti
Dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca
30.Comisia de chirurgie pediatrică
Preşedinte: conf. dr. Radu Bălănescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Eugen Boia - Timişoara
Secretar: asist. dr. Laura Topor - Bucureşti
Membri:
Conf. dr. Gabriel Aprodu - Iaşi
Conf. dr. Sebastian Nicolae Ionescu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Ovidiu Ciobanu - Craiova
Şef lucrări dr. Horaţiu Viorel Gocan - Cluj-Napoca
Şef lucrări dr. Horea Gozar-Târgu Mureş
31.Comisia de neurochirurgie
Preşedinte: prof. dr. Ioan Ştefan Florian - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: prof. dr. Radu Mircea Gorgan - Bucureşti
Secretar: Asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Gabriel Iacob - Bucureşti
Prof. dr. Ion Poeată - Iaşi
Conf. dr. Dumitru Mohan - Oradea
Şef lucrări dr. Alexandru Taşcu - Bucureşti
Asist. univ. dr. Horia Pleş - Timişoara
Dr. Adrian Bălaşa - Târgu Mureş
32.Comisia de obstetrică-ginecologie
Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti
Secretar: dr. George Iancu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Nicolae Suciu - Bucureşti
Prof. dr. Decebal Hudiţă - Bucureşti
Prof. dr. Doru Atanasiu - Timişoara
Prof. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi
Prof. dr. Bela Szabo -Târgu Mureş
Prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca
Prof. dr. Vlad Tica - Constanţa
Conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova
Conf. dr. Marius Craina - Timişoara
33.Comisia de oftalmologie
Preşedinte: prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti
Secretar: dr. Cornel Ştefan - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Liliana Voinea - Bucureşti
Prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi
Prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Adriana Stănilă - Sibiu
Şef lucrări dr. Florin Baltă - Bucureşti
34.Comisia de ortopedie şi traumatologie
Preşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Jenel Pătraşcu - Timişoara
Secretar: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti
Prof. dr. Paul Botez - Iaşi
Prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureş
Prof. dr. Radu Prejbeanu - Timişoara
Prof. dr. Cătălin Cârstoiu - Bucureşti
Prof. dr. Tiberiu Bataga - Târgu Mureş
Conf. dr. Horia Orban - Bucureşti
Conf. dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti
Dr. Bogdan Ciubară - Iaşi
35.Comisia de ortopedie pediatrică
Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Alexandru Ulici - Bucureşti
Secretar: dr. Costel Vlad - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mihail Jianu - Bucureşti
Dr. Dan Apostol - Iaşi
Dr. Liviu Muntean - Braşov
36.Comisia de otorinolaringologie
Preşedinte: prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Gheorghe Muhlfay-Târgu Mureş
Secretar: asist. dr. Răzvan Hainăroşie - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti
Prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova
Prof. dr. Marcel Cozgărea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Mariana Poenaru - Timişoara
Conf. dr. Mihail Dan Cobzeanu - Iaşi
Asist. univ. dr. Şerban Gabriel Vifor Berteşteanu - Bucureşti
Dr. Dan Stamate - Bucureşti
37.Comisia de urologie
Preşedinte: acad. prof. dr. Ioanei Sinescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara
Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca
Prof. dr. Ioan Coman - Cluj-Napoca
Prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti
Prof. dr. Braticevici Bogdan - Bucureşti
Conf. dr. Viorel Jinga - Bucureşti
Conf. dr. Martha Orsolya - Târgu Mureş
38.Comisia de anatomie patologică
Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova
Secretar: conf. dr. Mariana Costache - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş
Prof. dr. Alis Dema - Timişoara
Prof. dr. Irina Draga Căruntu - Iaşi
Prof. dr. Elena Roşca - Oradea
Prof. dr. Mariana Aşchie - Constanţa
Conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca
Dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti
39.Comisia de epidemiologie
Preşedinte: prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti
Secretar: dr. Alina Zaharia - Bucureşti
Membri:
Dr. Graţiana Chicin - Timişoara
Dr. Adriana Pistol - Bucureşti
Dr. Florin Popovici - Bucureşti
Dr. Carmen Sima - Baia Mare
Dr. Camelia Truică - Călăraşi
40.Comisia de medicină de laborator
Preşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi
Secretar: dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Monica Likker - Timişoara
Prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti
Prof. dr. Olga Dorobăţ - Bucureşti
Conf. dr. Carmen Pânzaru - Iaşi
Conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş
41.Comisia de medicină legală
Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara
Secretar: dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova
Conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti
Conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea
Conf. dr. Silviu Morar - Sibiu
Prof. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
Şef lucrări dr. Viorel Hădărean - Târgu Mureş
Dr. Dan Manu - Piteşti
42.Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
Preşedinte: prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti
Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti
Prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş
Prof. dr. Zoia Stoica - Craiova
Prof. dr. Dragoş Negru - Iaşi
Conf. dr. Ioana Lupescu - Bucureşti
Conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara
43.Comisia de sănătate publică şi management
Preşedinte: prof. dr. Petru Armean - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu
Secretar: asist. univ. dr. Eugenia Bratu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa
Prof. dr. Dana Mincă - Bucureşti
Conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca
Conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova
Şef lucrări dr. Florentina Furtunescu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Florin Buicu - Târgu Mureş
Dr. Mioara Predescu - Bucureşti
Dr. Virgil Ciobanu - Timişoara
44.Comisia de igienă
Preşedinte: prof. dr. Brigitta Vlaicu - Timişoara
Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Maria Niţescu - Bucureşti
Secretar: şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Monica Popa - Cluj-Napoca
Conf. dr. Lucian Indrei - Iaşi
Dr. Mariana Vlad - Cluj-Napoca
Dr. Corina Zugravu - Bucureşti
Dr. Andra Neamţu - Bucureşti
45.Comisia de medicină dentară
Preşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
Secretar: dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş
Prof. dr. Norina Forna - Iaşi
Prof. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti
Prof. dr. Radu Câmpian - Bucureşti
Prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
Prof. dr. Doina Onisei - Timişoara
45.1.Subcomisia de ortodonţie şi ortopedie dento-facială
Preşedinte: prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş
Prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
Conf. dr. Viorica Ţărmure - Cluj-Napoca
Conf. dr. Irina Zetu - Iaşi
45.2.Subcomisia de protetică dentară
Preşedinte: prof. dr. Norina Forna - Iaşi
Membri:
Prof. dr. Alexandru Petre - Bucureşti
Prof. dr. Sorin Popşor - Bucureşti
Prof. dr. Veronica Mercuţ - Craiova
Conf. dr. Mariana Constantiniuc - Cluj-Napoca
45.3.Subcomisia de endodonţie
Preşedinte: prof. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Maria Vataman - laşi
Conf. dr. Luminiţa Nica - Timişoara
Conf. dr. Monica Monea - Târgu Mureş
Şef lucrări dr. Sanda Câmpean - Cluj-Napoca
45.4.Subcomisia de parodontologie
Preşedinte: prof. dr. Doina Onisei - Timişoara
Membri:
Prof. dr. Silvia Mârţu - Iaşi
Prof. dr. Alexandra Roman" - Cluj-Napoca
Conf. dr. Anca Dumitriu - Bucureşti
Conf. dr. Petra Şurlin - Craiova
46.Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială
Preşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur-Bucureşti
Secretar: dr. Marius Pricop - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova
Prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa
Prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mureş
Dr. Eugenia Popescu - Iaşi
47.Comisia naţională de luptă anti-SIDA
Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova
Secretar: dr. Gabriel Colţan - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
Prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara
Conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş
Conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti
Conf. dr. Dan Duiculescu - Bucureşti
Şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti
Dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi
Dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti
Dr. Dan Oţelea - Bucureşti
48.Comisia de bioetică
Preşedinte: prof. dr. Radu Palade - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti
Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Marius Bembea - Oradea
Prof. dr. Cristian Adrian Stan - Bucureşti
Conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca
Conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova
Prof. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
Dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi
Dr. Carmen Pantiş - Oradea
49.Comisia de alergologie şi imunologie clinică
Preşedinte: prof. dr. Diana Deleanu - Cluj-Napoca
Vicepreşedinte: prof. dr. Carmen Panaitescu - Timişoara
Secretar: asist. univ. dr. Adriana Bujor - Cluj-Napoca
Membri:
Prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca
Prof. dr. Petru Cianga - Iaşi
Conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti
Cerc. şt. principal II dr. Cornel Ursaciuc - Bucureşti
Şef lucrări dr. Poliana Leru - Bucureşti
Şef lucrări dr. Corina Ureche - Târgu Mureş
50.Comisia de transfuzii
Preşedinte: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Bucureşti
Vicepreşedinte: conf. dr. Ligia Olivia Burtă - Bihor
Secretar: dr. Corina Posea - Bucureşti
Membri:
Dr. Doina Goşa - Bucureşti
Dr. Georgeta Hanganu - Prahova
Dr. Alina Dobrotă - Constanţa
51.Comisia de informatică medicală
Preşedinte: prof. dr. ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar - Timişoara
Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Podoleanu - Bucureşti
Secretar: conf. dr. Corina Vernic - Timişoara
Membri:
Prof. dr. Gabriela Georgescu - Iaşi
Prof. dr. Mihai Tarata - Craiova
Prof. dr. Andrei Cadariu Achimaş - Cluj-Napoca
Prof. dr. Marius Marusteri - Târgu Mureş
Conf. dr. ing. Liana Berea - Sibiu
Dr. Marius Filip - Bucureşti
52.Comisia pentru tehnologii înalte
Preşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti
Vicepreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel - Bucureşti
Secretar: dr. Lucian Alecu - Bucureşti
Membri:
Prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti
Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
Prof. dr. Ion Anghel - Bucureşti
Prof. dr. Adrian Barbilian - Bucureşti
ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 398/2013)
SECŢIUNEA I:
Membrii comisiilor de specialitate au obligaţia de a depune declaraţie de interese cu privire la incompatibilităţile şi conflictul de interese în termen de maximum 15 zile de la numirea în comisiile de experţi, potrivit reglementarilor legale în vigoare. Declaraţia de interese va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de maximum 30 de zile de la data modificării respective.
SECŢIUNEA II:
Membrii comisiilor de specialitate nu pot deţine funcţii în cadrul producătorilor de medicamente şi/sau al deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, al distribuitorilor de medicamente, asociaţiilor, fundaţiilor sau al altor organizaţii neguvernamentale reprezentative ale acestora, precum şi în cadrul societăţilor comerciale cu profil farmaceutic.
SECŢIUNEA III: DECLARAŢIE DE INTERESE a membrilor comisiilor consultative

Numele:

Prenumele:

Funcţia:

Adresa profesională:

Locul de muncă:

Adresa

 

Strada nr.

 

Codul poştal

Localitatea

Numărul de telefon (serviciu)

Numărul de telefon (acasă)

Numărul de telefon (mobil)

Numărul de fax

Adresa de e-mail

Comisia:
  
  
  
  
(A)Interese personale
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura participării financiare
(deţinere de acţiuni)

  
2.Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura legăturii durabile sau permanente

  
2.2.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  
2.3.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  
2.4.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii de consiliere

  
2.5.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  
2.6.Altele
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii

  
3.Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Instituţia beneficiară a vărsământului

  
4.Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii

  
(B)Interese ale soţului/soţiei

Numele:

Prenumele:

  
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura participării financiare
(deţinere de acţiuni)

  
2.Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura legăturii durabile sau permanente

  
2.2.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  
2.3.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  
2.4.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii de consiliere

  
2.5.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  
2.6.Altele
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii

  
3.Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Instituţia beneficiară a vărsământului

  
4.Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii

  
(C)Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)

Numele şi prenumele

Tipul de rudenie

  
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
1.Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura participării financiare
(deţinere de acţiuni)

  
2.Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
2.1.Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura legăturii durabile sau permanente

  
2.2.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice

  
2.3.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză

  
2.4.Intervenţie/Intervenţii punctuala/punctuale (IP): activităţi de consiliere
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii de consiliere

  
2.5.Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare

  
2.6.Altele
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii

  
3.Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Instituţia beneficiară a vărsământului

  
4.Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura activităţii

  
(D)Interese ale persoanelor aflate în întreţinere

Numele şi prenumele

Tipul de rudenie

  
Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
|_| niciuna

Denumirea societăţii

Natura participării financiare
(deţinere de acţiuni)

  
5.Constituie interese personale deţinerea de către membrii comisiilor de specialitate de părţi sociale, acţiuni sau interese la producătorii de medicamente şi/sau deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, distribuitorii de medicamente, asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii neguvernamentale reprezentative ale acestora, precum şi societăţile comerciale cu profil farmaceutic. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie şi rudele de gradul I şi II ale persoanei în cauză.
6.Constituie interese personale participarea membrilor comisiilor de specialitate la efectuarea de studii de către producătorii de medicamente al căror medicament urmează a fi inclus în lista de medicamente şi pentru care vor realiza protocoalele terapeutice.
7.Constituie interese personale sponsorizarea şi/sau finanţarea, directă sau indirectă, pentru participarea la conferinţe, congrese şi alte tipuri de manifestări, de către firmele care comercializează produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele care reprezintă interesele acestora, pentru care membrii comisiilor de specialitate vor realiza protocoale terapeutice.
8.Constituie conflict de interese efectuarea oricăror acţiuni care să stimuleze prescrierea, distribuirea, vânzarea sau consumul de medicamente şi/sau publicitatea pentru medicamente.
9.Constituie conflict de interese orice legătură cu societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, stabilită prin activităţi de consiliere remunerată sau neremunerată.
10.Constituie conflict de interese deţinerea de bunuri imobile în proprietate sau în concesiune cu una dintre persoanele angajate la societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente.
11.Constituie conflict de interese primirea de cadouri şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană din cadrul societăţilor producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi de reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente,
Subsemnatul/Subsemnata, ........................., declar prin prezenta, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.
Data ...............
Semnătura .................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 867 din data de 28 noiembrie 2014