HOTĂRÂRE nr. 615 din 31 august 2016 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2016.
Art. 2
Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016.
Art. 3
Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, titlul 57.02 "Ajutoare sociale", cap. 65.01 "Învăţământ".
Art. 4
Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 2 septembrie 2016