DECIZIE nr. 20 din 22 iunie 2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei termominerale din perimetrul Jupiter Aurora, judeţul Constanţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 4.540/2003
Având în vedere:
- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 3.000.773 din 6 iunie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,
În temeiul prevederilor art. 34 lit. g) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a apei termominerale din perimetrul Jupiter Aurora, judeţul Constanţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 4.540/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi S.C. MANGALIA - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în Mangalia, Str. Rozelor nr. 35, judeţul Constanţa, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 7 iulie 2016