ORDIN nr. 14 din 28 ianuarie 2014 pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul interimar al afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 4 iulie 2013, se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, litera B, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:
"10. Confederaţia Patronatului Român - C.P.R."
2.În anexa nr. 2, litera B, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:
"10. Confederaţia Patronatului Român - C.P.R."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 86 din data de 4 februarie 2014