Având în vedere prevederile art. 25-32, precum şi ale art. 38-44 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
în temeiul art. 39 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi (5) din Legea nr. 115/2015,
Biroul Electoral Central hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Carmen Georgeta Negrilă

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 234 din data de 30 martie 2016