ORDONANŢĂ nr. 23 din 14 august 2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1
Se aprobă plata contribuţiilor financiare către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară şi Managementul Deşeurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea Conferinţei Europene privind Securitatea Nucleară, către Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (AEN/OCDE) pentru participarea la lucrările Comitetului pentru securitatea instalaţiilor nucleare, Comitetului pentru reglementarea activităţilor nucleare şi ale Comitetului pentru protecţia la radiaţii şi sănătate publică şi către Fondul pentru Siguranţa Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA).
Art. 2
(1)Pentru anul 2013, contribuţia României la ENSREG pentru organizarea Conferinţei Europene privind Securitatea Nucleară este de 1.257 euro.
(2)În anul 2013, contribuţia României la AEN/OCDE este de 64.500 euro, reprezentând:
a)contribuţia restantă aferentă anului 2011 de 600 euro;
b)contribuţia restantă aferentă anului 2012 de 31.800 euro;
c)contribuţia aferentă anului 2013 de 32.100 euro.
(3)Pentru anul 2013, contribuţia voluntară a României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al AIEA este de 30.000 euro.
Art. 3
(1)Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 2 se asigură în limita bugetului aprobat pe anul 2013 Secretariatului General al Guvernului pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "Alte transferuri".
(2)Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 2 se calculează pe baza raportului de schimb lei/euro comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 21 august 2013