HOTĂRÂRE nr. 37 din 3 februarie 2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni - Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni - Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: CARACTERISTICILE PRINCIPALE şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni - Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare"
Titular: Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Amplasament: Tronsonul cuprins între localităţile Ulmeni din judeţul Maramureş şi Apateu din judeţul Satu Mare
Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile la 31 mai 2015, 1 euro = 4,4395 lei), din care:

 

mii lei

55.226

construcţii-montaj, din care:

 

mii lei

51.650

Valoarea investiţiei rest de executat, din care:

 

mii lei

20.668

construcţii-montaj

 

mii lei

18.770

- Eşalonarea investiţiei - rest de executat

   

Anul I

INV

C+M

mii lei

mii lei

10.500

9.400

Anul II

INV

C+M

mii lei

mii lei

10.168

9.370

- Capacităţi:

   

-- Consolidări de mal,

 

ml

14.241

--- din care rest de executat

 

ml

4.013

- Durata de execuţie a investiţiei rest de execuţie

 

luni

24

Factori de risc
Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic, potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 98 din data de 9 februarie 2016