HOTĂRÂRE nr. 243 din 6 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
"d1) avizul Ministerului Finanţelor Publice, pentru proiectele de investiţii cu o valoare mai mare de 100 milioane lei şi care nu au fost avizate anterior, în condiţiile legii, în Consiliul interministerial;"
2.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010)
COMPONENŢA Consiliului interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
1.Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - preşedinte
2.Secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - vicepreşedinte
3.Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice - vicepreşedinte
4.Reprezentantul Ministerului Transporturilor - vicepreşedinte
5.Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - membru
6.Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne - membru
7.Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri - membru
8.Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru
9.Reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor-membru
10.Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale - membru
11.Reprezentantul Ministerului Sănătăţii - membru
12.Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului - membru
13.Reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 282 din data de 14 aprilie 2016