HOTĂRÂRE nr. 305 din 20 aprilie 2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 octombrie 2015, după numărul curent 15 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 151-154, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Structura responsabilă

Termene de derulare

Costurile în lei

Detalii şi precizări

"151.

Marcarea intrării României în Primul Război Mondial

Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe

28 august 2016

15.000

Activităţile se vor desfăşura, concomitent, în Bucureşti şi în Curtea de Argeş şi vor cuprinde:

a) la Bucureşti - Tedeum la Catedrala Patriarhală şi depuneri de coroane la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I şi la statuia lui Ion I.C. Brătianu

b) Tedeum la Mănăstirea de la Curtea de Argeş, locul unde este înmormântat M.S. Regele Ferdinand.

152.

Comemorarea luptelor din zona Bran-Câmpulung-Dragoslavele

Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe

15-30 septembrie 2016

50.000

Activităţile se vor desfăşura la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş şi vor cuprinde: ceremonie militară şi religioasă; Tedeum; depuneri de coroane de flori la mausoleu; reconstituiri de lupte şi prezentare de uniforme militare specifice Primului Război Mondial.

153.

Marcarea a 100 de ani de la sosirea în România a misiunii franceze conduse de generalul H. Berthelot

Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe

26 octombrie 2016

40.000

Activitatea se va desfăşura în Bucureşti, în Parcul Cişmigiu, la Monumentul Eroilor Francezi din Primul Război Mondial.

154.

Comemorarea luptelor de la Târgu Jiu

Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe

28 octombrie 2016

40.000

Activităţile se vor desfăşura în municipiul Târgu Jiu la Ansamblul Monumental «Calea Eroilor» şi la Cimitirul Eroilor."

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 25 aprilie 2016