ORDIN nr. 507 din 18 iunie 2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Procesul-verbal nr. 24/2013 cu clasificatorii autorizaţi pentru specia porcine transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei inspecţii de stat nr. 255.449 din 4 iunie 2013,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul coloanei a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Clasificator carcase pentru specia"
2.După poziţia 489 se introduc 11 noi poziţii, poziţiile 490-500, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasificator carcase pentru specia

Domiciliul

Cod numeric personal

"490

Balla-Dumitru Marius-Florian

porcine

Municipiul Olteniţa, str. Mihai Bravu nr. 94, bl. A2-5, sc. B, et. 4, ap. 16, judeţul Călăraşi

1770317511669

491

Buta Ioan

porcine

Municipiul Bistriţa, bd. G-ral Grigore Bălan nr. 42, sc. B, ap. 45, judeţul Bistriţa-Năsăud

1680812060763

492

Chiriţoiu Daniel-Mugurel

porcine

Comuna Tuzla, satul Tuzla, str. Costineşti nr. 4, judeţul Constanţa

1590823131258

493

Filip Costinel

porcine

Comuna Periş, satul Bălteni, judeţul Ilfov

1900315471342

494

Fleşer Ioana-Maria

porcine

Municipiul Aiud, str. Mihai Viteazu bl. 9, sc. C, et. 3, ap. 16, judeţul Alba

2780929010317

495

Gore Călin

porcine

Municipiul Turda, Str. Aviatorilor nr. 4, bl. B 13, ap. 7, judeţul Cluj

1741026126219

496

Grigore Marius-Florin

porcine

Comuna Brânceni, satul Brânceni, judeţul Teleorman

1830501340441

497

Kiss Atila-Adalbert

porcine

Comuna Dorobanţi, satul Dorobanţi nr. 465, judeţul Arad

1681022022626

498

Petrişoaia Daniela-Nicoleta

porcine

Oraşul Balş, str. Popa Şapcă nr. 105, judeţul Olt

2780731284425

499

Şendroiu Marius Daniel

porcine

Municipiul Motru, Str. Mărului nr. 2, bl. N9, sc. B, et. 1, ap. 6, judeţul Gorj

1691031182772

500

Ţiparu Ionuţ

porcine

Municipiul Brăila, şos. Focşani nr. 86, judeţul Brăila

1861020090018

"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 378 din data de 26 iunie 2013