DECIZIE nr. 67 din 10 februarie 2015 privind numirea domnului Sebastian Ioan Hotca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sebastian Ioan Hotca se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 11 februarie 2015