ORDIN nr. 318 din 3 martie 2015 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara, judeţul Timiş
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Timişoara, judeţul Timiş.
(2)Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Timişoara, judeţul Timiş, este împărţit în 439 de sectoare cadastrale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările sunt 330 şi 350.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

ANEXĂ: SCHIŢA CU SECTORIZAREA CADASTRALĂ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, JUDEŢ TIMIŞ
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 183 din data de 18 martie 2015