HOTĂRÂRE nr. 170 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

ANEXĂ: PROGRAMUL CALENDARISTIC privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 mai 2013

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea votării

19 aprilie 2013

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

20 aprilie 2013

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

27 aprilie 2013

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Întocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice

Prefectul la propunerea primarului

 

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei

27 aprilie 2013

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

28 aprilie 2013

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie

Prin afişare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

28 aprilie 2013

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

28 aprilie 2013

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon al sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9.

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 34 alin. (2) şi (4)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

29 aprilie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

12.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

În scris

13.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

30 aprilie 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă

14.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 mai 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă

15.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

2 mai 2013

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, biroului electoral de circumscripţie a semnelor electorale

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

16.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

3 mai 2013

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

6 mai 2013

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de

6 mai 2013

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

În scris, în 4 exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

6 mai 2013

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private, sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţi independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

20.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

7 mai 2013

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

21.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

7 mai 2013

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 mai 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de

8 mai 2013

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

9 mai 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 mai 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

În scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

30.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente şi complementare, dar nu mai târziu de

10 mai 2013

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a fotocopiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

31.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 mai 2013

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă

32.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor 11 mai 2013

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

33.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

12 mai 2013

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

13 mai 2013

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

35.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

13 mai 2013

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

În scris

36.

Cel mai târziu până la

13 mai 2013

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

În funcţie de ponderea deţinută în Parlament

37.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

14 mai 2013

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

38.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

14 mai 2013

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

 

39.

Cel mai târziu în data de 20 mai 2013

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

40.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

20 mai 2013

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripţie

Prefectul

 

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor 21 mai 2013

Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

21 mai 2013

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Prin tragere la sorţi

43.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

În scris

44.

De îndată ce primeşte comunicarea reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

În ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

22 mai 2013

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 39 alin. (1) şi art. 34 alin. (4)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Persoanele interesate

În scris

49.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

23 mai 2013

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

În scris

50.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

 

51.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

23 mai 2013

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă

52.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

24 mai 2013

Art. 39 alin. (2) şi art. 34 alin. (4)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

24 mai 2013

Art. 16 alin. (6) şi art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, precum şi a listelor electorale suplimentare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă, după predarea către acesta a copiei de pe lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

24 mai 2013

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare

56.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

25 mai 2013 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  

57.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

25 mai 2013

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

58.

În ajunul zilei alegerilor

25 mai 2013 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

59.

În ziua alegerilor

26 mai 2013 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

60.

În data de

26 mai 2013 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

  

61.

În data de

26 mai 2013 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

  

62.

După încheierea votării

26 mai 2013 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

 

63.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

27 mai 2013 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

64.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă

65.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

27 mai 2013 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

66.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

28 mai 2013 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) şi art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor Înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Începând cu

27 mai 2013 - ora 21,00, respectiv

28 mai 2013 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

NOTĂ:
Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc la data de 2 iunie 2013.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 19 aprilie 2013