HOTĂRÂRE nr. 1042 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea organizării şi finanţării de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unor manifestări şi conferinţe în vederea închiderii Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unor manifestări şi conferinţe în vederea închiderii Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012.
Art. 2
Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012, capitolul 68.01, "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 20 "Bunuri şi servicii", potrivit devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

Cantitatea

(zile, persoane, organizaţii)

Preţul estimat

(lei/unitate)

Total

(lei)

1.

Cazare

130 de persoane x 2 nopţi

200

52.000

2.

Masă

130 de persoane x 2 zile

57

14.820

3.

Transport intern

128 de persoane

150

19.200

4.

Transport extern

2 persoane

1.500

3.000

5.

Chirie sală (cu echipamente - retroproiector, microfoane)

1 sală x 2 zile

3.000

6.000

6.

Cheltuieli neprevăzute

  

4.980

TOTAL:

100.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 octombrie 2012