HOTĂRÂRE nr. 92 din 13 martie 2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile şi mobile, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării şi a recepţionării unor lucrări de intervenţie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din rezerva de mobilizare, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale 330 şi 430, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării şi a recepţionării unor lucrări de intervenţie

Administratorul şi codul unic de identificare

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97186 8.19.01

Clădire 95/1 Judeţul Sălaj

35.849

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97190 8.19.01

Clădire 95/22 Judeţul Sălaj

50.884

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97194 8.19.01

Clădire 95/8 Judeţul Sălaj

60.875

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97205 8.19.01

Clădire 95/19 Judeţul Sălaj

24.642

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97206 8.19.01

Clădire 95/20 Judeţul Sălaj

233.269

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97207 8.19.01

Clădire 95/21 Judeţul Sălaj

50.884

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 97210 8.19.01

Clădire 95/25 Judeţul Sălaj

108.944

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 95 3503805

MFP 100039 8.19.01

Teren 95/45 Judeţul Sălaj

3.813.332

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 97288 8.19.01

Construcţie 130/58 Judeţul Vâlcea

202.792

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 97293 8.19.01

Clădire 130/63 Judeţul Vâlcea

25.914

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 97294 8.19.01

Clădire 130/64 Judeţul Vâlcea

129.971

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 97296 8.19.01

Clădire 130/66 Judeţul Vâlcea

38.845

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 97328 8.19.01

Clădire 130/98 Judeţul Vâlcea

34.209

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 97329 8.19.01

Teren 130/99 Judeţul Vâlcea

2.154.457

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 130 26304160

MFP 150078 8.19.01

Construcţie 130/115 Judeţul Vâlcea

473.093

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97344 8.19.01

Clădire 135/1 Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97345 8.19.01

Clădire 135/2 Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97346 8.19.01

Clădire 135/3 Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97347 8.19.01

Clădire 135/4 Judeţul Vâlcea

24.700

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97349 8.19.01

Clădire 135/6 Judeţul Vâlcea

187.327

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97350 8.19.01

Clădire 135/7 Judeţul Vâlcea

986.474

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97351 8.19.01

Clădire 135/8 Judeţul Vâlcea

26.864

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97352 8.19.01

Clădire 135/9 Judeţul Vâlcea

145.864

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97390 8.19.01

Construcţie 135/47 Judeţul Vâlcea

15.038

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97399 8.19.01

Construcţie 135/56 Judeţul Vâlcea

54.424

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97403 8.19.01

Clădire 135/60 Judeţul Vâlcea

205.126

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97404 8.19.01

Construcţie 135/61 Judeţul Vâlcea

449.128

Proces-verbal nr. 1.667/16.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97409 8.19.01

Construcţie 135/66 Judeţul Vâlcea

1.898.697

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 97411 8.19.01

Teren 135/68 Judeţul Vâlcea

2.842.530

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 135 26292278

MFP 150079 8.19.01

Construcţie 135/69 Judeţul Vâlcea

507.806

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97418 8.19.01

Clădire 140/6 Judeţul Buzău

46.335

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97420 8.19.01

Clădire 140/8 Judeţul Buzău

48.007

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97421 8.19.01

Clădire 140/9 Judeţul Buzău

49.320

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97422 8.19.01

Clădire 140/10 Judeţul Buzău

29.386

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97423 8.19.01

Clădire 140/11 Judeţul Buzău

410.653

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97424 8.19.01

Clădire 140/12 Judeţul Buzău

87.009

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97425 8.19.01

Clădire 140/13 Judeţul Buzău

279.440

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97426 8.19.01

Clădire 140/14 Judeţul Buzău

182.499

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97428 8.19.01

Clădire 140/25 Judeţul Buzău

36.289

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97430 8.19.01

Construcţie 140/27 Judeţul Buzău

1.201.896

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97450 8.19.01

Clădire 140/15 Judeţul Buzău

182.499

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97451 8.19.01

Clădire 140/16 Judeţul Buzău

182.498

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97452 8.19.01

Clădire 140/17 Judeţul Buzău

182.499

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97453 8.19.01

Clădire 140/18 Judeţul Buzău

182.498

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97454 8.19.01

Clădire 140/19 Judeţul Buzău

182.498

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97474 8.19.01

Clădire 140/62 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97475 8.19.01

Clădire 140/63 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97476 8.19.01

Clădire 140/64 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97477 8.19.01

Clădire 140/65 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97478 8.19.01

Clădire 140/66 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97479 8.19.01

Clădire 140/67 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97480 8.19.01

Clădire 140/68 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97481 8.19.01

Clădire 140/69 Judeţul Buzău

2.306.081

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97482 8.19.01

Clădire 140/70 Judeţul Buzău

2.243.531

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97484 8.19.01

Clădire 140/72 Judeţul Buzău

296.476

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97496 8.19.01

Construcţie 140/84 Judeţul Buzău

478.898

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97497 8.19.01

Construcţie 140/85 Judeţul Buzău

143.472

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97498 8.19.01

Construcţie 140/86 Judeţul Buzău

143.472

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97499 8.19.01

Construcţie 140/87 Judeţul Buzău

1.382.323

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 3.590/27.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97500 8.19.01

Construcţie 140/88 Judeţul Buzău

1.793.602

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97506 8.19.01

Construcţie 140/94 Judeţul Buzău

1.374.079

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97507 8.19.01

Clădire 140/95 Judeţul Buzău

515.294

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97509 8.19.01

Teren 140/97 Judeţul Buzău

2.731.947

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97510 8.19.01

Teren 140/98 Judeţul Buzău

116.597

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97511 8.19.01

Teren 140/99 Judeţul Buzău

30.231

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97512 8.19.01

Teren 140/100 Judeţul Buzău

773

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97513 8.19.01

Teren 140/101 Judeţul Buzău

3.529

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97514 8.19.01

Teren 140/102 Judeţul Buzău

638

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 97515 8.19.01

Teren 140/103 Judeţul Buzău

3.268

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 147517 8.19.01

Clădire 140/71 Judeţul Buzău

205.127

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 140 10246933

MFP 147518 8.19.01

Clădire 140/104 Judeţul Buzău

205.127

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97516 8.19.01

Clădire 145/1 Judeţul Gorj

14.437

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97517 8.19.01

Clădire 145/2 Judeţul Gorj

519.915

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97521 8.19.01

Clădire 145/6 Judeţul Gorj

211.017

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97522 8.19.01

Clădire 145/7 Judeţul Gorj

51.614

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97523 8.19.01

Clădire 145/8 Judeţul Gorj

107.551

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97524 8.19.01

Clădire 145/9 Judeţul Gorj

65.280

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97529 8.19.01

Construcţie 145/14 Judeţul Gorj

1.129.132

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97548 8.19.01

Teren 145/121 Judeţul Gorj

2.127.619

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97568 8.19.01

Clădire 145/52 Judeţul Gorj

3.077 864

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97569 8.19.01

Clădire 145/53 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97570 8.19.01

Clădire 145/54 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97571 8.19.01

Clădire 145/55 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97572 8.19.01

Clădire 145/56 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97573 8.19.01

Clădire 145/57 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97574 8.19.01

Clădire 145/58 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97575 8.19.01

Clădire 145/59 Judeţul Gorj

2.733.136

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97576 8.19.01

Clădire 145/60 Judeţul Gorj

2.733.137

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97577 8.19.01

Clădire 145/61 Judeţul Gorj

2.733.137

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97578 8.19.01

Clădire 145/62 Judeţul Gorj

2.733.137

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97579 8.19.01

Clădire 145/63 Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97580 8.19.01

Clădire 145/64 Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97581 8.19.01

Clădire 145/65 Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97582 8.19.01

Clădire 145/66 Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97583 8.19.01

Clădire 145/67 Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97584 8.19.01

Clădire 145/68 Judeţul Gorj

191.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97607 8.19.01

Construcţie 145/91 Judeţul Gorj

449.184

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97611 8.19.01

Construcţie 145/95 Judeţul Gorj

2.502.028

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97612 8.19.01

Construcţie 145/96 Judeţul Gorj

309.167

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97620 8.19.01

Clădire 145/104 Judeţul Gorj

37.878

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97621 8.19.01

Clădire 145/105 Judeţul Gorj

37.879

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97622 8.19.01

Clădire 145/106 Judeţul Gorj

105.676

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97623 8.19.01

Construcţie 145/107 Judeţul Gorj

615.836

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97624 8.19.01

Clădire 145/108 Judeţul Gorj

102.970

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97625 8.19.01

Clădire 145/109 Judeţul Gorj

102.970

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97626 8.19.01

Clădire 145/110 Judeţul Gorj

102.970

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97627 8.19.01

Clădire 145/111 Judeţul Gorj

102.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97628 8.19.01

Clădire 145/112 Judeţul Gorj

102.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97629 8.19.01

Clădire 145/113 Judeţul Gorj

102.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97630 8.19.01

Construcţie 145/114 Judeţul Gorj

159.942

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97631 8.19.01

Construcţie 145/115 Judeţul Gorj

159.941

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 97634 8.19.01

Construcţie 145/118 Judeţul Gorj

2.410.576

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 150080 8.19.01

Construcţie 145/123 Judeţul Gorj

388.296

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 145 2710616

MFP 150081 8.19.01

Construcţie 145/122 Judeţul Gorj

61.818

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97637 8.19.01

Clădire 150/1 Judeţul Dâmboviţa

24.897

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97638 8.19.01

Clădire 150/2 Judeţul Dâmboviţa

42.795

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97639 8.19.01

Clădire 150/3 Judeţul Dâmboviţa

39.529

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97643 8.19.01

Clădire 150/7 Judeţul Dâmboviţa

100.606

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97649 8.19.01

Clădire 150/13 Judeţul Dâmboviţa

13.817

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97650 8.19.01

Clădire 150/14 Judeţul Dâmboviţa

137.714

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97651 8.19.01

Clădire 150/15 Judeţul Dâmboviţa

26.068

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97652 8.19.01

Clădire 150/16 Judeţul Dâmboviţa

26.068

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97653 8.19.01

Clădire 150/17 Judeţul Dâmboviţa

26.068

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97657 8.19.01

Clădire 150/21 Judeţul Dâmboviţa

9.045

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97658 8.19.01

Clădire 150/22 Judeţul Dâmboviţa

57.878

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97659 8.19.01

Clădire 150/23 Judeţul Dâmboviţa

2.465

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97661 8.19.01

Clădire 150/25 Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97662 8.19.01

Clădire 150/26 Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97663 8.19.01

Clădire 150/27 Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97664 8.19.01

Clădire 150/28 Judeţul Dâmboviţa

417.987

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97703 8.19.01

Construcţie 150/67 Judeţul Dâmboviţa

7.494

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 150 26292057

MFP 97709 8.19.01

Teren 150/73 Judeţul Dâmboviţa

6.588.771

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97710 8.19.01

Clădire 235/1 Judeţul Dâmboviţa

128.033

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97711 8.19.01

Clădire 235/2 Judeţul Dâmboviţa

112.433

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97712 8.19.01

Clădire 235/3 Judeţul Dâmboviţa

42.708

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97713 8.19.01

Clădire 235/4 Judeţul Dâmboviţa

474.869

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97718 8.19.01

Clădire 235/9 Judeţul Dâmboviţa

7.159.259

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97723 8.19.01

Clădire 235/14 Judeţul Dâmboviţa

82.905

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97726 8.19.01

Clădire 235/17 Judeţul Dâmboviţa

163.664

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97727 8.19.01

Clădire 235/18 Judeţul Dâmboviţa

86.999

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97728 8.19.01

Clădire 235/19 Judeţul Dâmboviţa

14.670

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97729 8.19.01

Clădire 235/20 Judeţul Dâmboviţa

14.670

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97730 8.19.01

Clădire 235/21 Judeţul Dâmboviţa

170.651

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97733 8.19.01

Clădire 235/24 Judeţul Dâmboviţa

7.824

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97734 8.19.01

Construcţie 235/25 Judeţul Dâmboviţa

67.570

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97738 8.19.01

Construcţie 235/29 Judeţul Dâmboviţa

103.636

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97739 8.19.01

Clădire 235/30 Judeţul Dâmboviţa

312.277

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97740 8.19.01

Construcţie 235/31 Judeţul Dâmboviţa

69.465

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 97741 8.19.01

Teren 235/32 Judeţul Dâmboviţa

2.672.973

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 120901 8.19.01

Construcţie 235/33 Judeţul Dâmboviţa

53.931

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 235 26309426

MFP 120902 8.19.01

Construcţie 235/34 Judeţul Dâmboviţa

2.917

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97743 8.19.01

Clădire 240/2 Judeţul Braşov

25.949

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97745 8.19.01

Clădire 240/4 Judeţul Braşov

40.917

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97754 8.19.01

Clădire 240/13 Judeţul Braşov

37.094

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97756 8.19.01

Clădire 240/15 Judeţul Braşov

119.592

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97757 8.19.01

Clădire 240/16 Judeţul Braşov

233.415

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97758 8.19.01

Clădire 240/17 Judeţul Braşov

210.553

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97759 8.19.01

Clădire 240/18 Judeţul Braşov

75.829

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97761 8.19.01

Clădire 240/20 Judeţul Braşov

1.291.651

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 3.000/6.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97762 8.19.01

Clădire 240/21 Judeţul Braşov

28.406

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97813 8.19.01

Clădire 240/71 Judeţul Braşov

23.613

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 97814 8.19.01

Clădire 240/72 Judeţul Braşov

23.613

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 240 2739043

MFP 100722 8.19.01

Teren 240/77 Judeţul Braşov

8.423.512

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 1.332/9.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97819 8.19.01

Teren 260/1 Judeţul Sibiu

2.816.802

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97849 8.19.01

Clădire 260/31 Judeţul Sibiu

126.776

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97850 8.19.01

Clădire 260/32 Judeţul Sibiu

139.611

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97852 8.19.01

Clădire 260/34 Judeţul Sibiu

36

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97853 8.19.01

Construcţie 260/35 Judeţul Sibiu

655.360

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 1.187/17.12.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97854 8.19.01

Construcţie 260/36 Judeţul Sibiu

662

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97855 8.19.01

Construcţie 260/37 Judeţul Sibiu

662

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97856 8.19.01

Construcţie 260/38 Judeţul Sibiu

662

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97858 8.19.01

Construcţie 260/40 Judeţul Sibiu

359

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97865 8.19.01

Construcţie 260/47 Judeţul Sibiu

376

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97866 8.19.01

Construcţie 260/48 Judeţul Sibiu

12.595

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97867 8.19.01

Construcţie 260/49 Judeţul Sibiu

12.595

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97868 8.19.01

Clădire 260/50 Judeţul Sibiu

49

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97869 8.19.01

Clădire 260/51 Judeţul Sibiu

21

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97870 8.19.01

Construcţie 260/52 Judeţul Sibiu

22

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 260 23475670

MFP 97871 8.19.01

Clădire 260/53 Judeţul Sibiu

91.012

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97874 8.19.01

Clădire 265/1 Judeţul Bacău

360.163

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97877 8.19.01

Clădire 265/4 Judeţul Bacău

104.474

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97881 8.19.01

Clădire 265/8 Judeţul Bacău

8.615

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97882 8.19.01

Clădire 265/9 Judeţul Bacău

99.742

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97883 8.19.01

Clădire 265/10 Judeţul Bacău

47.025

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97911 8.19.01

Construcţie 265/38 Judeţul Bacău

184.892

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97912 8.19.01

Construcţie 265/39 Judeţul Bacău

77.807

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97916 8.19.01

Construcţie 265/43 Judeţul Bacău

189.348

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97922 8.19.01

Teren 265/49 Judeţul Bacău

413.588

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 265 4187280

MFP 97923 8.19.01

Teren 265/50 Judeţul Bacău

2.302.028

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97925 8.19.01

Clădire 310/2 Judeţul Galaţi

14.156

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97930 8.19.01

Clădire 310/7 Judeţul Galaţi

120.252

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97931 8.19.01

Clădire 310/8 Judeţul Galaţi

43.127

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97932 8.19.01

Clădire 310/9 Judeţul Galaţi

14.146

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97933 8.19.01

Clădire 310/10 Judeţul Galaţi

19.817

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97970 8.19.01

Clădire 310/47 Judeţul Galaţi

503.605

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97974 8.19.01

Clădire 310/51 Judeţul Galaţi

315.061

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97976 8.19.01

Construcţie 310/53 Judeţul Galaţi

343.827

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97979 8.19.01

Clădire 310/56 Judeţul Galaţi

658

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97981 8.19.01

Construcţie 310/58 Judeţul Galaţi

1.693.304

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97982 8.19.01

Clădire 310/59 Judeţul Galaţi

9.221

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97989 8.19.01

Teren 310/66 Judeţul Galaţi

1.991.573

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97990 8.19.01

Teren 310/67 Judeţul Galaţi

341.683

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97991 8.19.01

Teren 310/68 Judeţul Galaţi

681.660

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97992 8.19.01

Teren 310/69 Judeţul Galaţi

476.275

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97993 8.19.01

Teren 310/70 Judeţul Galaţi

703.665

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 310 4149979

MFP 97994 8.19.01

Teren 310/71 Judeţul Galaţi

447.917

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98002 8.19.01

Clădire 315/6 Judeţul Botoşani

372.754

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98011 8.19.01

Clădire 315/15 Judeţul Botoşani

14.005

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98012 8.19.01

Clădire 315/16 Judeţul Botoşani

12.763

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98013 8.19.01

Clădire 315/17 Judeţul Botoşani

16.237

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98015 8.19.01

Clădire 315/19 Judeţul Botoşani

76.827

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98026 8.19.01

Teren 315/116 Judeţul Botoşani

56.570

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98053 8.19.01

Construcţie 315/56 Judeţul Botoşani

663.214

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98063 8.19.01

Construcţie 315/67 Judeţul Botoşani

90.230

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98064 8.19.01

Construcţie 315/68 Judeţul Botoşani

71.561

Proces-verbal nr. 1.414/26.10.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98093 8.19.01

Construcţie 315/96 Judeţul Botoşani

18.303

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98094 8.19.01

Construcţie 315/97 Judeţul Botoşani

143.990

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98095 8.19.01

Clădire 315/98 Judeţul Botoşani

96.873

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98097 8.19.01

Construcţie 315/100 Judeţul Botoşani

1.570

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98098 8.19.01

Construcţie 315/101 Judeţul Botoşani

146.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 1.391/21.10.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98099 8.19.01

Clădire 315/102 Judeţul Botoşani

57.201

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98100 8.19.01

Construcţie 315/103 Judeţul Botoşani

993.575

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98101 8.19.01

Construcţie 315/104 Judeţul Botoşani

331.194

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98102 8.19.01

Construcţie 315/105 Judeţul Botoşani

45.168

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98105 8.19.01

Teren 315/108 Judeţul Botoşani

41.664

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98106 8.19.01

Teren 315/109 Judeţul Botoşani

1.330.780

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98107 8.19.01

Teren 315/110 Judeţul Botoşani

1.125.008

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98108 8.19.01

Teren 315/111 Judeţul Botoşani

9.495

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98109 8.19.01

Teren 315/112 Judeţul Botoşani

199.620

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98110 8.19.01

Teren 315/113 Judeţul Botoşani

37.980

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98111 8.19.01

Teren 315/114 Judeţul Botoşani

26.510

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 315 9212481

MFP 98112 8.19.01

Teren 315/115 Judeţul Botoşani

280.174

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98122 8.19.01

Clădire 320/10 Judeţul Ialomiţa

157.809

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98123 8.19.01

Clădire 320/11 Judeţul Ialomiţa

297.017

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98128 8.19.01

Clădire 320/16 Judeţul Ialomiţa

23.307

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98151 8.19.01

Clădire 320/39 Judeţul Ialomiţa

79.176

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98152 8.19.01

Clădire 320/40 Judeţul Ialomiţa

675.929

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98204 8.19.01

Construcţie 320/93 Judeţul Ialomiţa

169.298

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98205 8.19.01

Construcţie 320/94 Judeţul Ialomiţa

233.631

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98206 8.19.01

Clădire 320/95 Judeţul Ialomiţa

157.465

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98207 8.19.01

Clădire 320/96 Judeţul Ialomiţa

214.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98208 8.19.01

Construcţie 320/97 Judeţul Ialomiţa

2.611.995

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98209 8.19.01

Construcţie 320/98 Judeţul Ialomiţa

1.986.103

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98210 8.19.01

Clădire 320/99 Judeţul Ialomiţa

60.215

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98214 8.19.01

Construcţie 320/103 Judeţul Ialomiţa

2.401

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98215 8.19.01

Construcţie 320/104 Judeţul Ialomiţa

2.401

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98216 8.19.01

Construcţie 320/105 Judeţul Ialomiţa

2.401

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98217 8.19.01

Teren 320/106 Judeţul Ialomiţa

721.696

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98218 8.19.01

Teren 320/107 Judeţul Ialomiţa

48.746

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98219 8.19.01

Teren 320/108 Judeţul Ialomiţa

10.093.552

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 320 4231784

MFP 98220 8.19.01

Teren 320/109 Judeţul Ialomiţa

176.310

Proces-verbal nr. 1.368/30.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98224 8.19.01

Clădire 325/3 Judeţul Bacău

30.554

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98244 8.19.01

Clădire 325/23 Judeţul Bacău

28.389

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98257 8.19.01

Construcţie 325/36 Judeţul Bacău

311.358

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98258 8.19.01

Construcţie 325/37 Judeţul Bacău

1.116.513

Proces-verbal nr. 1.069/25.05.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98267 8.19.01

Construcţie 325/46 Judeţul Bacău

909.501

Proces-verbal nr. 1.346/29.06.2010

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98283 8.19.01

Clădire 325/62 Judeţul Bacău

793.281

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 98286 8.19.01

Teren 325/65 Judeţul Bacău

11.828.354

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 325 4159034

MFP 150082 8.19.01

Construcţie 325/66 Judeţul Bacău

1.087.559

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98288 8.19.01

Clădire 330/2 Judeţul Neamţ

13.417

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98289 8.19.01

Clădire 330/3 Judeţul Neamţ

265.750

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98291 8.19.01

Clădire 330/5 Judeţul Neamţ

12.945

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98292 8.19.01

Clădire 330/6 Judeţul Neamţ

3.158

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98293 8.19.01

Clădire 330/7 Judeţul Neamţ

236.880

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98331 8.19.01

Clădire 330/45 Judeţul Neamţ

277.841

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98334 8.19.01

Clădire 330/48 Judeţul Neamţ

137.360

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98364 8.19.01

Clădire 330/80 Judeţul Neamţ

2.874.958

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98367 8.19.01

Teren 330/84 Judeţul Neamţ

5.377.281

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 98368 8.19.01

Teren 330/85 Judeţul Neamţ

789.537

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 330 4145357

MFP 151890 8.19.01

Construcţie 330/86 Judeţul Neamţ

1.047.493

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

în administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98373 8.19.01

Clădire 335/2 Judeţul Bacău

8.219

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98379 8.19.01

Clădire 335/8 Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98380 8.19.01

Clădire 335/9 Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98381 8.19.01

Clădire 335/10 Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98382 8.19.01

Clădire 335/11 Judeţul Bacău

1.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98403 8.19.01

Clădire 335/32 Judeţul Bacău

101.856

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98404 8.19.01

Clădire 335/33 Judeţul Bacău

20.355

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98405 8.19.01

Clădire 335/34 Judeţul Bacău

4.724

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98507 8.19.01

Construcţie 335/137 Judeţul Bacău

192.547

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98532 8.19.01

Construcţie 335/162 Judeţul Bacău

53.752

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98534 8.19.01

Construcţie 335/164 Judeţul Bacău

525.111

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98537 8.19.01

Construcţie 335/167 Judeţul Bacău

416

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98538 8.19.01

Construcţie 335/168 Judeţul Bacău

486

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98541 8.19.01

Construcţie 335/171 Judeţul Bacău

11.342

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98543 8.19.01

Construcţie 335/173 Judeţul Bacău

134.593

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98544 8.19.01

Construcţie 335/174 Judeţul Bacău

21.672

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98545 8.19.01

Construcţie 335/175 Judeţul Bacău

45.465

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98546 8.19.01

Construcţie 335/176 Judeţul Bacău

43.343

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98552 8.19.01

Clădire 335/183 Judeţul Bacău

62.025

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98553 8.19.01

Teren 335/184 Judeţul Bacău

8.950.797

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 335 4278663

MFP 98555 8.19.01

Construcţie 335/177 Judeţul Bacău

22.360

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

Administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98556 8.19.01

Clădire 345/1 Judeţul Sibiu

12.365.425

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98557 8.19.01

Clădire 345/2 Judeţul Sibiu

11.677.066

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98558 8.19.01

Clădire 345/3 Judeţul Sibiu

4.773

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98560 8.19.01

Clădire 345/5 Judeţul Sibiu

111.531

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98561 8.19.01

Clădire 345/6 Judeţul Sibiu

1.857.980

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98563 8.19.01

Clădire 345/8 Judeţul Sibiu

31.591

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98564 8.19.01

Clădire 345/9 Judeţul Sibiu

71.116

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98565 8.19.01

Construcţie 345/10 Judeţul Sibiu

3.216.087

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98567 8.19.01

Construcţie 345/12 Judeţul Sibiu

1.625.158

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98569 8.19.01

Construcţie 345/14 Judeţul Sibiu

514.005

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98570 8.19.01

Construcţie 345/15 Judeţul Sibiu

70.152

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98571 8.19.01

Construcţie 345/16 Judeţul Sibiu

1.269.239

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98572 8.19.01

Construcţie 345/17 Judeţul Sibiu

243.790

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98573 8.19.01

Construcţie 345/18 Judeţul Sibiu

633.773

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98577 8.19.01

Construcţie 345/22 Judeţul Sibiu

326.293

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98578 8.19.01

Construcţie 345/23 Judeţul Sibiu

54.101

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98579 8.19.01

Clădire 345/24 Judeţul Sibiu

113.654

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98580 8.19.01

Clădire 345/25 Judeţul Sibiu

18.128

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98581 8.19.01

Construcţie 345/26 Judeţul Sibiu

881.432

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98583 8.19.01

Clădire 345/28 Judeţul Sibiu

689.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98588 8.19.01

Clădire 345/33 Judeţul Sibiu

8.892.981

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 345 23520789

MFP 98590 8.19.01

Teren 345/35 Judeţul Sibiu

6.248.623

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98591 8.19.01

Clădire 350/1 Judeţul Ilfov

1.663.773

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98592 8.19.01

Clădire 350/2 Judeţul Ilfov

81.770

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98599 8.19.01

Clădire 350/9 Judeţul Ilfov

34.028

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98600 8.19.01

Clădire 350/10 Judeţul Ilfov

1.255.346

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98601 8.19.01

Clădire 350/11 Judeţul Ilfov

129.975

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98602 8.19.01

Clădire 350/12 Judeţul Ilfov

26.577

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98607 8.19.01

Clădire 350/17 Judeţul Ilfov

577.573

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98609 8.19.01

Clădire 350/19 Judeţul Ilfov

73.054

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98610 8.19.01

Clădire 350/20 Judeţul Ilfov

113.410

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98611 8.19.01

Clădire 350/21 Judeţul Ilfov

1.328.961

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98615 8.19.01

Construcţie 350/25 Judeţul Ilfov

5.582.948

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98617 8.19.01

Construcţie 350/27 Judeţul Ilfov

469.980

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98639 8.19.01

Clădire 350/49 Judeţul Ilfov

857.713

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98640 8.19.01

Construcţie 350/50 Judeţul Ilfov

2.516.416

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98642 8.19.01

Construcţie 350/52 Judeţul Ilfov

119.200

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98645 8.19.01

Clădire 350/55 Judeţul Ilfov

190.533

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98646 8.19.01

Clădire 350/56 Judeţul Ilfov

190.533

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98647 8.19.01

Clădire 350/57 Judeţul Ilfov

190.533

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98648 8.19.01

Clădire 350/58 Judeţul Ilfov

190.533

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98649 8.19.01

Clădire 350/59 Judeţul Ilfov

190.533

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98650 8.19.01

Clădire 350/60 Judeţul Ilfov

190.533

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98651 8.19.01

Construcţie 350/61 Judeţul Ilfov

474

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98652 8.19.01

Construcţie 350/62 Judeţul Ilfov

474

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98653 8.19.01

Construcţie 350/63 Judeţul Ilfov

322.196

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98668 8.19.01

Construcţie 350/79 Judeţul Ilfov

36.679

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98669 8.19.01

Construcţie 350/80 Judeţul Ilfov

13.729

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98670 8.19.01

Construcţie 350/81 Judeţul Ilfov

264

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98671 8.19.01

Construcţie 350/82 Judeţul Ilfov

9.111

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98672 8.19.01

Construcţie 350/83 Judeţul Ilfov

32.813

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98673 8.19.01

Clădire 350/84 Judeţul Ilfov

610.076

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98674 8.19.01

Construcţie 350/85 Judeţul Ilfov

387.662

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98675 8.19.01

Construcţie 350/86 Judeţul Ilfov

986

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98676 8.19.01

Construcţie 350/87 Judeţul Ilfov

25.433

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98677 8.19.01

Clădire 350/89 Judeţul Ilfov

36.436

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98678 8.19.01

Construcţie 350/88 Judeţul Ilfov

53.159

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98679 8.19.01

Clădire 350/91 Judeţul Ilfov

36.436

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98680 8.19.01

Clădire 350/92 Judeţul Ilfov

36.436

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98681 8.19.01

Clădire 350/93 Judeţul Ilfov

36.436

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98682 8.19.01

Construcţie 350/94 Judeţul Ilfov

1.860

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98683 8.19.01

Construcţie 350/95 Judeţul Ilfov

26.870

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98684 8.19.01

Teren 350/96 Judeţul Ilfov

45.575.031

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98685 8.19.01

Teren 350/97 Judeţul Ilfov

1.561.678

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98686 8.19.01

Teren 350/98 Judeţul Ilfov

393.268

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98687 8.19.01

Teren 350/99 Judeţul Ilfov

6.604.114

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 98689 8.19.01

Clădire 350/90 Judeţul Ilfov

36.436

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 350 8887693

MFP 150083 8.19.01

Construcţie 350/100 Judeţul Ilfov

219.352

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98701 8.19.01

Clădire 355/12 Judeţul Caraş - Severin

1.426.221

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98708 8.19.01

Clădire 355/19 Judeţul Caraş - Severin

139.500

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98709 8.19.01

Clădire 355/20 Judeţul Caraş - Severin

1.420.121

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98710 8.19.01

Clădire 355/21 Judeţul Caraş - Severin

227.248

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98711 8.19.01

Clădire 355/22 Judeţul Caraş - Severin

4.527.777

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98713 8.19.01

Clădire 355/24 Judeţul Caraş - Severin

98.693

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98721 8.19.01

Construcţie 355/32 Judeţul Caraş - Severin

3.988.826

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98724 8.19.01

Construcţie 355/35 Judeţul Caraş - Severin

177.672

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98729 8.19.01

Construcţie 355/40 Judeţul Caraş - Severin

100.918

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98744 8.19.01

Construcţie 355/56 Judeţul Caraş - Severin

505.256

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 355 26294783

MFP 98746 8.19.01

Construcţie 355/55 Judeţul Caraş - Severin

100.114

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98748 8.19.01

Construcţie 360/1 Judeţul Argeş

1.429.273

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98749 8.19.01

Clădire 360/2 Judeţul Argeş

23.509

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98750 8.19,01

Clădire 360/3 Judeţul Argeş

179.969

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98751 8.19.01

Construcţie 360/4 Judeţul Argeş

2.849.417

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98752 8.19.01

Construcţie 360/5 Judeţul Argeş

1.502.758

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 775/6.07.2010

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98753 8.19.01

Construcţie 360/6 Judeţul Argeş

2.859.263

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98754 8.19.01

Construcţie 360/7 Judeţul Argeş

391.633

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98755 8.19.01

Construcţie 360/8 Judeţul Argeş

25.135

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98756 8.19.01

Construcţie 360/9 Judeţul Argeş

25.135

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98757 8.19.01

Construcţie 360/10 Judeţul Argeş

25.135

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98758 8.19.01

Construcţie 360/11 Judeţul Argeş

25.135

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98759 8.19.01

Construcţie 360/12 Judeţul Argeş

25.135

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98762 8.19.01

Clădire 360/15 Judeţul Argeş

27.868.581

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98763 8.19.01

Clădire 360/16 Judeţul Argeş

8.307.631

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98765 8.19.01

Clădire 360/18 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98766 8.19.01

Clădire 360/19 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98767 8.19.01

Clădire 360/20 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98768 8.19.01

Clădire 360/21 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98769 8.19.01

Clădire 360/22 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98770 8.19.01

Clădire 360/23 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98771 8.19.01

Clădire 360/24 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98772 8.19.01

Clădire 360/25 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98773 8.19.01

Clădire 360/26 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98774 8.19.01

Clădire 360/27 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98775 8.19.01

Clădire 360/28 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98776 8.19.01

Clădire 360/29 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98777 8.19.01

Clădire 360/30 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98778 8.19.01

Clădire 360/31 Judeţul Argeş

1.103.446

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98779 8.19.01

Clădire 360/32 Judeţul Argeş

80.483

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98780 8.19.01

Clădire 360/33 Judeţul Argeş

39.137

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98781 8.19.01

Clădire 360/34 Judeţul Argeş

1.741.322

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98783 8.19.01

Clădire 360/36 Judeţul Argeş

1.832.223

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98784 8.19.01

Clădire 360/37 Judeţul Argeş

52.490

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98785 8.19.01

Clădire 360/38 Judeţul Argeş

34.718

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98786 8.19.01

Clădire 360/39 Judeţul Argeş

1.156.747

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98793 8.19.01

Construcţie 360/46 Judeţul Argeş

423.426

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3,471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98794 8.19.01

Construcţie 360/47 Judeţul Argeş

39.453

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98795 8.19.01

Construcţie 360/48 Judeţul Argeş

352.996

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98796 8.19.01

Construcţie 360/49 Judeţul Argeş

1.267.847

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98797 8.19.01

Clădire 360/50 Judeţul Argeş

85.862

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98798 8.19.01

Construcţie 360/51 Judeţul Argeş

194.187

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98799 8.19.01

Construcţie 360/52 Judeţul Argeş

367.896

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98801 8.19.01

Teren 360/54 Judeţul Argeş

573.100

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98802 8.19.01

Teren 360/55 Judeţul Argeş

2.597.822

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 98803 8.19.01

Teren 360/56 Judeţul Argeş

619.405

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 360 26308129

MFP 150084 8.19.01

Construcţie 360/57 Judeţul Argeş

141.565

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98804 8.19.01

Clădire 370/1 Judeţul Vâlcea

1.925.143

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98805 8.19.01

Clădire 370/2 Judeţul Vâlcea

2.165.673

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98806 8.19.01

Clădire 370/3 Judeţul Vâlcea

2.648.034

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98807 8.19.01

Clădire 370/4 Judeţul Vâlcea

2.481.333

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98808 8.19.01

Clădire 370/5 Judeţul Vâlcea

34.526

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98809 8.19.01

Clădire 370/6 Judeţul Vâlcea

8.946

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98810 8.19.01

Clădire 370/7 Judeţul Vâlcea

36.519

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98811 8.19.01

Clădire 370/8 Judeţul Vâlcea

8.989

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98812 8.19.01

Clădire 370/9 Judeţul Vâlcea

8.774

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98813 8.19.01

Clădire 370/10 Judeţul Vâlcea

7.590

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98814 8.19,01

Clădire 370/11 Judeţul Vâlcea

26.107

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98815 8.19.01

Clădire 370/12 Judeţul Vâlcea

50.755

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98816 8.19.01

Clădire 370/13 Judeţul Vâlcea

403.962

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98817 8.19,01

Construcţie 370/14 Judeţul Vâlcea

95.186

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98818 8.19.01

Clădire 370/15 Judeţul Vâlcea

93.137

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98819 8.19.01

Clădire 370/16 Judeţul Vâlcea

25.044

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98820 8.19.01

Construcţie 370/17 Judeţul Vâlcea

171.163

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 2.245/24.11.2010

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98821 8.19.01

Construcţie 370/18 Judeţul Vâlcea

943

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98822 8.19.01

Construcţie 370/19 Judeţul Vâlcea

783.159

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98823 8.19.01

Construcţie 370/20 Judeţul Vâlcea

962.727

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98824 8.19.01

Construcţie 370/21 Judeţul Vâlcea

36.755

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98825 8.19.01

Construcţie 370/22 Judeţul Vâlcea

53.592

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98826 8.19.01

Clădire 370/23 Judeţul Vâlcea

87.579

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98827 8.19.01

Construcţie 370/24 Judeţul Vâlcea

27.799

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98828 8.19.01

Construcţie 370/25 Judeţul Vâlcea

105.884

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98829 8.19.01

Clădire 370/26 Judeţul Vâlcea

123.602

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98830 8.19.01

Construcţie 370/27 Judeţul Vâlcea

176.839

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98831 8.19.01

Construcţie 370/28 Judeţul Vâlcea

18.832

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98832 8.19.01

Construcţie 370/29 Judeţul Vâlcea

764.797

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 370 26297747

MFP 98836 8.19.01

Teren 370/33 Judeţul Vâlcea

951.314

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 425 4145365

MFP 98849 8.19.01

Clădire 425/13 Judeţul Neamţ

9.488

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 425 4145365

MFP 98866 8.19.01

Clădire 425/30 Judeţul Neamţ

25.764

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 425 4145365

MFP 98895 8.19.01

Construcţie 425/59 Judeţul Neamţ

1.058.767

Proces-verbal nr. 2.138/21.06.2010

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 425 4145365

MFP 98961 8.19.01

Teren 425/128 Judeţul Neamţ

10.466.764

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 425 4145365

MFP 98964 8.19.01

Construcţie 425/127 Judeţul Neamţ

33.676

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 425 4145365

MFP 150085 8.19.01

Construcţie 425/129 Judeţul Neamţ

80.190

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98973 8.19.01

Clădire 430/9 Judeţul Braşov

819.848

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98974 8.19.01

Clădire 430/10 Judeţul Braşov

739.173

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98977 8.19.01

Clădire 430/14 Judeţul Braşov

370.458

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98981 8.19.01

Clădire 430/18 Judeţul Braşov

65.145

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98982 8.19.01

Clădire 430/19 Judeţul Braşov

72.383

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98984 8.19.01

Clădire 430/21 Judeţul Braşov

195.790

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98988 8.19.01

Clădire 430/25 Judeţul Braşov

1.012.740

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98993 8.19.01

Clădire 430/31 Judeţul Braşov

2.968

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98994 8.19.01

Clădire 430/32 Judeţul Braşov

1.210.013

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98995 8.19.01

Clădire 430/33 Judeţul Braşov

1.210.013

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98996 8.19.01

Clădire 430/34 Judeţul Braşov

1.210.013

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 98997 8.19.01

Clădire 430/35 Judeţul Braşov

10.921

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99001 8.19.01

Clădire 430/40 Judeţul Braşov

2.178.689

Nota de constatare nr. S61/7.12.2010 şi Nota contabilă nr. 25/4.02.2011

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99002 8.19.01

Clădire 430/41 Judeţul Braşov

1.534.818

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99028 8.19.01

Construcţie 430/66 Judeţul Braşov

131.891

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99037 8.19.01

Construcţie 430/75 Judeţul Braşov

5.172

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99042 8.19.01

Construcţie 430/80 Judeţul Braşov

1.308.902

Decizie nr. 42/23.08.2010 a Camerei de Conturi Braşov

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99053 8.19.01

Construcţie 430/90 Judeţul Braşov

114.541

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99097 8.19.01

Clădire 430/134 Judeţul Braşov

697.568

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99098 8.19.01

Clădire 430/135 Judeţul Braşov

697.568

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99099 8.19.01

Clădire 430/136 Judeţul Braşov

697.568

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99100 8.19.01

Clădire 430/137 Judeţul Braşov

697.568

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99101 8.19.01

Clădire 430/138 Judeţul Braşov

84.643

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99135 8.19.01

Teren 430/173 Judeţul Braşov

41.826.474

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99138 8.19.01

Clădire 430/30 Judeţul Braşov

2.968

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 430 4384559

MFP 99139 8.19.01

Construcţie 430/91 Judeţul Braşov

79.523

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99141 8.19.01

Clădire 440/2 Judeţul Prahova

626.500

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99142 8.19.01

Clădire 440/3 Judeţul Prahova

55.234

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99143 8.19.01

Clădire 440/4 Judeţul Prahova

473.430

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99144 8.19.01

Clădire 440/5 Judeţul Prahova

473.430

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99145 8.19.01

Clădire 440/6 Judeţul Prahova

285.662

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99146 8.19.01

Construcţie 440/7 Judeţul Prahova

284.058

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99147 8.19.01

Construcţie 440/8 Judeţul Prahova

236.715

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99148 8.19.01

Clădire 440/9 Judeţul Prahova

284.058

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99149 8.19.01

Clădire 440/10 Judeţul Prahova

143.673

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99150 8.19.01

Clădire 440/11 Judeţul Prahova

39.453

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99151 8.19.01

Clădire 440/12 Judeţul Prahova

39.453

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99152 8.19.01

Clădire 440/13 Judeţul Prahova

1.880.693

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99153 8.19.01

Construcţie 440/14 Judeţul Prahova

15.781

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99154 8.19.01

Clădire 440/15 Judeţul Prahova

173.591

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99156 8.19.01

Clădire 440/17 Judeţul Prahova

7.891

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99157 8.19.01

Construcţie 440/18 Judeţul Prahova

359.073

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99158 8.19.01

Clădire 440/19 Judeţul Prahova

109.244

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99163 8.19.01

Clădire 440/24 Judeţul Prahova

254.264

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99164 8.19.01

Clădire 440/25 Judeţul Prahova

254.263

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99165 8.19.01

Construcţie 440/26 Judeţul Prahova

3.415.441

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99169 8.19.01

Clădire 440/31 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99170 8.19.01

Clădire 440/32 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99171 8.19.01

Clădire 440/33 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99172 8.19.01

Clădire 440/34 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99173 8.19.01

Clădire 440/35 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99174 8.19.01

Clădire 440/36 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99175 8.19.01

Clădire 440/37 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99176 8.19.01

Clădire 440/38 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99177 8.19.01

Clădire 440/39 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99178 8.19.01

Clădire 440/40 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99179 8.19.01

Clădire 440/41 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99180 8.19.01

Clădire 440/42 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99181 8.19.01

Clădire 440/43 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99182 8.19.01

Clădire 440/44 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99183 8.19.01

Clădire 440/45 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99184 8.19.01

Clădire 440/46 Judeţul Prahova

3.264.942

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99185 8.19.01

Clădire 440/47 Judeţul Prahova

3.479.515

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99186 8.19.01

Clădire 440/48 Judeţul Prahova

3.326.248

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99187 8.19.01

Clădire 440/49 Judeţul Prahova

63.124

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99188 8.19.01

Clădire 440/50 Judeţul Prahova

63.124

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99189 8.19.01

Construcţie 440/51 Judeţul Prahova

2.100.204

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99194 8.19.01

Clădire 440/56 Judeţul Prahova

2.367

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99195 8.19.01

Clădire 440/57 Judeţul Prahova

2.285

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99196 8.19.01

Clădire 440/58 Judeţul Prahova

2.285

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99197 8.19.01

Clădire 440/59 Judeţul Prahova

15.564

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99198 8.19.01

Clădire 440/60 Judeţul Prahova

13.897

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99199 8.19.01

Clădire 440/61 Judeţul Prahova

13.897

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99200 8.19.01

Clădire 440/62 Judeţul Prahova

13.897

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99201 8.19.01

Construcţie 440/63 Judeţul Prahova

1.894

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3 471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99202 8.19.01

Construcţie 440/64 Judeţul Prahova

1.894

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99203 8.19.01

Clădire 440/65 Judeţul Prahova

31.562

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99204 8.19.01

Clădire 440/66 Judeţul Prahova

30.756

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99205 8.19.01

Clădire 440/67 Judeţul Prahova

30.757

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99206 8.19.01

Clădire 440/68 Judeţul Prahova

72.727

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99207 8.19.01

Clădire 440/69 Judeţul Prahova

72.727

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99208 8.19.01

Construcţie 440/70 Judeţul Prahova

2.239.305

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 5.197/10.12.2010

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99211 8.19.01

Construcţie 440/73 Judeţul Prahova

157.810

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99212 8.19.01

Construcţie 440/74 Judeţul Prahova

982.497

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99213 8.19.01

Construcţie 440/75 Judeţul Prahova

34.032

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99214 8.19.01

Construcţie 440/76 Judeţul Prahova

158.305

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99217 8.19.01

Construcţie 440/80 Judeţul Prahova

7.891

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99218 8.19.01

Construcţie 440/81 Judeţul Prahova

3.156

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99219 8.19.01

Construcţie 440/82 Judeţul Prahova

23.154

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99231 8.19.01

Construcţie 440/94 Judeţul Prahova

56.469

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99237 8.19.01

Teren 440/100 Judeţul Prahova

3.074

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 3.078/26.11.2010

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99238 8.19.01

Teren 440/101 Judeţul Prahova

604.294

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 Proces-verbal nr. 3.078/26.11.2010

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99239 8.19.01

Clădire 440/30 Judeţul Prahova

3.174.899

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99241 8.19.01

Teren 440/102 Judeţul Prahova

1.249.826

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99242 8.19.01

Teren 440/103 Judeţul Prahova

43.864

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99243 8.19.01

Teren 440/104 Judeţul Prahova

436.309

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 440 26315371

MFP 99244 8.19.01

Teren 440/105 Judeţul Prahova

37.807

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANRSPS UT 515 7167511

MFP 96739 8.19.01

Teren ANRS/2 Municipiul Bucureşti

2.412.068

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008

În administrare

Imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor mobile din rezerva de mobilizare aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a căror valoare de inventar se actualizează

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a actualizării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

MF 150222
8.19

Pulberi şi explozivi

3.423.009

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 150223
38.19

Accesorii pentru explozivi

73.948

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153232
8.19

Traverse

1.229.849

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153233
8.19

Rampe

471.685

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153234
8.19

Medicamente

654.637

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153235
8.19

Cabluri

29.870

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153237
8.19

Echipamente radiocomunicaţii

313.942

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153238
8.19

Echipamente telecomunicaţii

177.171

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

MF 153239
8.19

Materiale

4.344

Legea nr. 477/2003

Administrare

Mobil

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor cu destinaţie specială care vor fi înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţile teritoriale 330 şi 430

Administrator şi codul unic de identificare

Codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Valoarea de inventar
(lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Nr. MFP

Baza legală

În administrare/ concesiune

ANRSPS
UT 330 4145357

8.19.01

Construcţie în suprafaţă de 10 mp 330/87 Judeţul Neamţ

303.262

Proces-verbal nr. 2.509/29.11.2010

Proces-verbal nr. 1.572/4.08.2010

Proces-verbal nr. 410/21.06.2007

Administrare

Imobil

 

ANRSPS
UT 430 4384559

8.19.01

Teren în suprafaţă de 13.893 mp 430/176 Judeţul Braşov

768.718

Ordinul MFA nr. 775/1961

Extras de carte funciară nr. 102.090

Extras de carte funciară nr. 102.094

Extras de carte funciară nr. 102.091

Extras de carte funciară nr. 102.092

Extras de carte funciară nr. 102.093

Administrare

Imobil

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 155 din data de 22 martie 2013