HOTĂRÂRE nr. 816 din 18 octombrie 2013 privind numirea unui consul general
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Nicolae Zaharescu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Cape Town, Republica Africa de Sud.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 29 octombrie 2013