INSTRUCŢIUNI din 20 ianuarie 2016 privind cartea de identitate a vehiculului
Art. 1
Cartea de identitate a vehiculului se eliberează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Dimensiunile şi conţinutul cărţii de identitate a vehiculului sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 3
(1)În vederea eliberării cărţii de identitate a vehiculului, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" completează rubricile prevăzute în paginile a doua şi a treia ale cărţii de identitate a vehiculului, precum şi, dacă este cazul, rubrica "Menţiuni" prevăzută în pagina a patra a cărţii de identitate a vehiculului.
(2)După caz, rubricile "2. An fabricaţie", "E. Număr de identificare", "P.5. Serie motor" şi "R. Culoare" pot fi completate de deţinătorul numărului naţional de registru.
Art. 4
(1)Autoritatea competentă care efectuează înmatricularea completează la înmatriculare rubricile de la partea 1 din prima pagină.
(2)La transmiterea dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autoritatea competentă care efectuează înmatricularea completează rubricile de la părţile 2-4 din prima pagină, după caz.
Art. 5
Rubricile din cartea de identitate a vehiculului emisă conform modelului existent până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se citesc conform tabelului de corespondenţă prezentat în anexa nr. 2.
Art. 6
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
ANEXA nr. 1: Dimensiunile şi conţinutul cărţii de identitate a vehiculului
1.Dimensiunile cărţii de identitate a vehiculului (CIV) sunt:
- neîmpăturită: A4 (297 x 210 mm);
- împăturită: A5 (210 x 148 mm).
În forma împăturită CIV conţine 4 pagini.
2.Suportul CIV este din hârtie protejată împotriva falsificării.
3.CIV este dotată cu elemente de securitate suplimentare.
4.Pe CIV este menţionată seria acesteia.
5.Prima pagină a CIV conţine înscrisul "REGISTRUL AUTO ROMÂN", precum şi elementul grafic sigla Registrului Auto Român.
- Titlul primei pagini a CIV este "CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI", urmat de traducerea acestuia în limba engleză, "Vehicle Identity Card".:
Prima pagină a CIV include patru părţi numerotate 1-4, care conţin fiecare următoarele înscrisuri:
- A. Număr de înmatriculare
- C.2. Proprietar
- Data naşterii (Nr. de înm. la Reg. Com.)
- Adresă
- 1. Autoritate competentă care efectuează înmatricularea
- I. Data înmatriculării
- Semnătură şi ştampilă
6.A doua pagină a CIV conţine următoarele rubrici:
- Date identificare vehicul:
- D.1. Marcă
- D.2. Tip
- Variantă
- Versiune
- D.3. Denumire comercială
- E. Număr de identificare
- 2. An fabricaţie
- J. Categorie
- 3. Categorie de folosinţă
- 4. Clasă (numai pentru M2, M3)
- 5. Caroserie
- K. Număr omologare de tip
- 6. Număr naţional de registru
- Date constructive vehicul:
- L. Număr axe
- F.1. Masă maximă tehnic admisibilă, cu excepţia motocicletelor (kg)
- 7. Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg)
- N.1. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg)
- N.2. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg)
- N.3. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg)
- N.4. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg)
- N.5. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg)
- G. Masă în ordine de mers (kg)
- 8. Masă reală (kg)
- O.1. Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg)
- O.2. Masă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg)
- 9. Masă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg)
- 10. Lungime (mm)
- 11. Lăţime (mm)
- 12. Înălţime (mm)
- 13. Distanţă între axe (mm)
7.A treia pagină a CIV conţine următoarele rubrici:
- 14. Cod motor
- P.1. Capacitate cilindrică (cm3)
- P.2. Putere (kW)
- P.3. Tip combustibil sau sursă de energie
- P.4. Turaţie nominală (min-1)
- P.5. Serie motor
- 15. Sistem de propulsie
- 16. Putere motor electric (kW)
- V.9. Normă de poluare CE
- 17. Cod naţional de emisii
- R. Culoare
- S.1. Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto
- S.2. Număr locuri în picioare
- T. Viteză maximă (km/h)
- U.1. Nivel sonor în staţionare [dB (A)]
- U.2. Turaţie motor (min-1)
- U.3 Nivel sonor în mers [dB (A)]
- Q. Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motociclete)
- V.7. CO2
- 18. Tracţiune
- 19.1. Anvelope/jante axe faţă
- 19.2. Anvelope/jante axe spate
- 20.1. Suspensie axe faţă
- 20.2. Suspensie axe spate
- W. Capacitate rezervor (l)
- 21. Reprezentanţă RAR
- Data eliberării
8.A patra pagină a CIV conţine rubrica "Menţiuni", precum şi, în partea de jos, un text pretipărit cu traducerea în limba engleză a rubricilor din paginile a doua şi a treia.
ANEXA nr. 2: Tabel de corespondenţă

Rubrici prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, model conform Instrucţiunilor ministrului de interne, ale ministrului de stat - ministrul finanţelor şi ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993

Rubrici prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, model anexa nr. 1 la instrucţiuni

1 Categoria

3. Categorie de folosinţă

J. Categorie

4. Clasă (numai pentru M2, M3)

2 Caroseria

5. Caroserie

3 Marca

D.1. Marcă

4 Tipul

D.2. Tip

Varianta

Variantă

Versiune

D.3. Denumire comercială

5 Numărul de omologare

6. Număr naţional de registru

Anul fabricaţiei

2. An fabricaţie

6 Numărul de identificare

E. Număr de identificare

7 Masele (kg)

 

Proprie

G. Masă în ordine de mers (kg)

Total max. autorizată

F.1. Masă maximă tehnic admisibilă, cu excepţia motocicletelor (kg)

Sarcină utilă max. autoriz.

-

Sarcină pe cârligul de remorcare

9. Masă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg)

Maximă autorizată pe axe

 

Faţă

N.1. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg)

N.2. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg)

N.3. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg)

N.4. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg)

N.5. Masă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg)

Mijloc

Spate

Pe rolă de şenilă

-

Remorcabilă cu disp. de frânare

O.1. Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg)

Remorcabilă fără disp. de frânare

O.2. Masă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg)

8 Numărul de locuri

 

total

S.1. Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto

în faţă

-

pe scaune

-

în picioare

S.2. Număr locuri în picioare

9 Dimensiunile de gabarit (mm)

 

L

10. Lungime (mm)

l

11. Lăţime (mm)

h

12. Înălţime (mm)

10 Motorul

 

Tipul

14. Cod motor

Serie

P.5. Serie motor

Cilindree (cm3)

P.1. Capacitate cilindrică (cm3)

Putere max. (kW)

P.2. Putere (kW)

16. Putere motor electric (kW)

Turaţie (min-1)

P.4. Turaţie nominală (min-1)

Sursa de energie

P.3. Tip combustibil sau sursă de energie

11 Numărul axelor

L. Număr axe

12 Tracţiunea

18. Tracţiune

13 Dimens. anvelopelor

 

Faţă

19.1. Anvelope/jante axe faţă

sau

Mijloc-Spate

19.2. Anvelope/jante axe spate

sau

14 Zgomotul [dB (A)]

 

în mers

U.3. Nivel sonor în mers [dB (A)]

în staţionare

U.1. Nivel sonor în staţionare [dB (A)]

15 Presiunea aerului la cupla de frânare (bar)

 

cu o conductă

-

cu două conducte

-

16 Vit. max. constructivă (km/h)

T. Viteză maximă (km/h)

17 Capacitatea rezervorului (l)

W. Capacitate rezervor (l)

18 Culoarea

R. Culoare

19 Data primei înm./Numărul de înm.

-

- *)

K. Număr omologare de tip

- *)

7. Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg)

- *)

8. Masă reală (kg)

-

13. Distanţă între axe (mm)

-

15. Sistem de propulsie

-

V.9. Normă de poluare CE

-

17. Cod naţional de emisii

-

U.2. Turaţie motor (min-1)

-

Q. Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motociclete)

- *)

V.7. CO2

-

20.1. Suspensie axe faţă

-

20.2. Suspensie axe spate

Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului

Menţiuni (pe a patra pagină din CIV)

*) Elemente menţionate, după caz, la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 329 din data de 28 aprilie 2016